Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie

Košík

+421 903 424 600
daphne@daphne.sk

Archives

Home » Archive

Po dva a polročnom úsili bol úspešne zavŕšený projekt na prípravu sústavy chránených území v Srbsku – „EU pre Natura 2000 v Srbsku“. Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie tvoril dôležitú súčasť projektového tímu. Dňa 25. novembra sa v Belehrade uskutočnila záverečná konferencia, ktorá zhodnotila dosiahnuté výsledky projektu. Hlavným výstupom projektu je prvý návrh území Natura …

Čítať viac