E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

Bádanie v okrese Senica – v programe GLOBE je zapojených až 8 škôl

31 marca, 2022

V školskom roku 2021/22 sa do programu GLOBE zapojilo až 8 základných škôl z okresu Senica,  a to z obcí Senica, Šaštín– Stráže, Sekule, Sobotište a Borský Svätý Jur.  2 učitelia z každej školy absolvovali úvodné dvojdňové online školenie v októbri 2021 a dostali medzinárodný certifikát ako GLOBE Teacher.

Učitelia sa následne mali možnosť zúčastňovať pravidelných odborných webinárov, ako aj konzultovať svoje GLOBE aktivity priamo s koordinátorkami DAPHNE – Inštitútu aplikovanej ekológie.

V rámci podpory učiteľov v zavádzaní inovatívnych prvkov bádateľsky orientovanej výučby (BOV) sme vo februári 2022 realizovali jednodenný seminár priamo v meste Senica, ktorý bol prvým prezenčným seminárom pre zapojených učiteľov po dlhom období pandemických obmedzení.  Po vzájomnom srdečnom zoznámení účastníkov z jednotlivých škôl sme vhupli do témy fenológia. Ukázali sme si konáriky s púčikmi aj kvetmi (ako začať merania, čo si všímať, ako odlíšiť listový od kvetného púčika), ako aj kľúč na určovanie drevín v zime a identifikačné kruhy drevín z dielne DAPHNE, ktoré môžu byť dobrými pomocníkmi pri identifikácii stromu celoročne aj podľa kôry. Spomenuli sme praktické prepojenie pozorovania stromov s meteorológiou a účastníci zdieľali s nami svoje tipy  z praxe, napr. prepojenie fyziky, techniky a chémie pri skúmaní hustoty dreva stromov v okolí školy.  V druhej časti semináru sme predstavili metodiku BOV a ponúkli pilotovanie bádateľského programu na škole s aktívnou spätnou väzbou.

Pilotovanie bádateľských programov sme následne zahájili na základnej škole v Borskom Svätom Jure v marci 2022. 2 nové aktivity boli prepojené na tému klimatickej zmeny.

S ôsmakmi sme sa zamerali na zadržiavanie vody v krajine a skúmali priepustnosť povrchov v okolí školy. Žiaci si sami nazbierali vzorky rôznych povrchov a robili praktické pokusy priepustnosti na overenie svojho vopred stanoveného predpokladu. Na záver sme sa rozprávali, ako môžeme v meste podporiť schopnosť krajiny zadržiavať vodu - výsadbou predzáhradky pred domom, nahradením nepriepustných povrchov tzv. vegetačnou dlažbou (dokáže nasať vodu), podporením priepustných betónov a športových povrchov, zelenými strechami, zelenými stenami a pod.

V triede piatakov sme diskutovali zvyšovanie priemerných teplôt, ktoré následne vplýva na proces tvorby a topenia ľadovcov. Vysvetlili sme si rozdiel medzi pevninským a morským ľadovcom a v jednoduchom pokuse sme zisťovali, ako topenie ľadovcov súvisí so zvyšovaním hladiny mora.  Hľadali sme cesty, ako my ľudia môžeme každodennou činnosťou prispieť k znižovaniu našej uhlíkovej stopy, ktorá je jedným z faktorov ovplyvňujúcich klimatickú zmenu.

Žiaci sa počas hodiny prostredníctvom vlastných pozorovaní učili bádateľskému postupu. Popritom si posilňovali spoluprácu v skupine, kritické myslenie a formuláciu vlastných názorov.

Pilotovanie programov sa realizovalo v rámci tvorby bádateľskej príručky pre učiteľov, ktorá bude zahŕňať aj konkrétne príklady bádateľských hodín pre prvý aj druhý stupeň ZŠ.

Zapojenie 8 škôl z okresu Senica do programu GLOBE a bádateľské vyučovanie uskutočňujeme vďaka projektu „BIG Ling SK-AT“. Za podporu ďakujeme Interreg V-A Slovakia-Austria.

U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu