E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

Bádanie v zime v okolí rašelinísk

27 januára, 2023

Devätnásť škôl škôl v blízkosti rašeliniskových lokalít Oravy, Spiša a Záhoria sa zapojilo do projektu "Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch".

Učiteľky a učitelia absolvovali semináre a webináre k témam hydrológie, meteorológie a fenológie a využívajú poskytnuté metodiky a pracovného listy v rámci každodenného vyučovania či záujmových krúžkov. Školám sme poskytli pomôcky a prístroje, ktoré využívajú pri pravidelných meraniach kvality životného prostredia a bádateľských aktivitách v triedach a v okolí školy.

Aktuálne si zapojené školy užívajú bádateľské aktivity aj v rozprávkovo snehobielej krajine. Žiaci a žiačky merajú priehľadnosť vody, výšku snehovej pokrývky a porovnávajú teplotu rôznych povrchov v okolí školy. Skúmajú tiež vzorky snehu na prítomnosť mikroplastov a merajú pH zimných zrážok. Skrehnutí, ale usmiati zostávajú aj naspäť v triedach mladými vedcami a robia fyzikálne pokusy s roztopeným snehom či si vlastnoručne vyrábajú pomôcky na ďalšie bádanie.

Projekt „Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch“, kód projektu: ACC04P02 sa realizuje z finančného príspevku Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu SR.

U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu