E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

Bádateľský festival GLOBE Games prepája žiakov s vedcami

5 júna, 2024

Skúmajú prírodu, sledujú vývoj počasia a  diskutujú o zmene klímy, určujú kvalitu vody, mapujú stromy a rastliny v okolí svojej školy. Tieto bádateľské aktivity riešia počas celého roka, žiačky a žiaci  zapojení v  medzinárodnom vzdelávacom programe GLOBE. 

Vyvrcholením ich celoročných environmentálnych aktivít bude bádateľský festival GLOBE Games, ktorý sa uskutoční na Slovensku po prvýkrát, v dňoch 6. - 9. júna 2024 v meste Svit.

Pilotný ročník tohto stretnutia žiakov, učiteľov a vedcov zapojených do medzinárodného programu, organizuje Stredná odborná škola (SOŠ) polytechnická Jana Antonína Baťu vo Svite, v spolupráci s mestom Svit a Inštitútom aplikovanej ekológie DAPHNE, ktorý program na Slovensku koordinuje.

"Po každom ročníku GLOBE Games, ktorých sme sa zúčastnili v zahraničí, sme snívali o tom, že by sme takého podujatie chceli zažiť aj na Slovensku. Nakoniec sme si to privolali a organizujeme ho u nás na škole. Máme z toho veľkú radosť," uviedli Adriana Mlynská a Martina Gánovská – koordinátorky programu GLOBE na SOŠ polytechnickej vo Svite.

"Bádateľsky orientované vzdelávanie je prístup, kde deti v súvislostiach skúmajú svet okolo seba a pracujú s reálnymi dátami. V Programe GLOBE navyše mladí bádatelia zdieľajú svoje výsledky s rovesníkmi z celého sveta. Tento festival je skvelý v tom, že žiaci sa stretnú osobne, zažijú spoločné bádanie v teréne a spolupracujú s odborníkmi z viacerých vedeckých inštitúcií aj z NASA. Veľmi sa teším z toho, že experti budú s našimi žiakmi zdieľať svoje poznatky, skúsenosti a diskutovať o rôznych oblastiach životného prostredia a vedy," dodáva Jana Pavlíková, koordinátorka Programu GLOBE na Slovensku.

Na festivale sa stretne 32 bádateľských tímov zo Slovenska a Čiech, viac než 120 študentov, vo veku od 7 do 17 rokov, 40 pedagógov a 16 expertov z rôznych vedeckých inštitúcií. Počas štyroch dní budú študenti a učitelia prezentovať výsledky svojej celoročnej práce, overovať svoje vedomosti a zručnosti a zdieľať skúsenosti s bádateľským programom.

Súčasťou GLOBE Games budú aj workshopy s odborníkmi a vedcami z SHMÚ, TANAP-u, CHKO-Horná Orava, MŽP SR, CEVEV Malá líška, GearCheckers a DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie. Pozvanie prijal aj Peter Falcon z NASA, ktorý študentom aj pedagógom priblíži ako a kde sa dajú nájsť otvorené dáta NASA o Zemi a ako ich študenti môžu využívať vo svojich projektoch.

„Teším sa na stretnutie s deťmi, ktoré zaujíma bádanie. Som pripravený odpovedať na ich zvedavé otázky a dúfam, že budem vedieť odpovedať na všetko, čo ich zaujíma. Ja sám som sa, ako dieťa bál klásť otázky, ale som rád, že dnes sú deti iné - smelé a zvedavé.­“ uviedol Peter Falcon z NASA.

Podujatie GLOBE Games je realizované v spolupráci s ďalšími organizáciami a za finančnej podpory Veľvyslanectva USA na Slovensku.

Aktuálne informácie o GLOBE Games 2024 nájdete na https://www.globeslovakia.sk/globegames2024/

Koordinátorka Programu GLOBE na Slovensku:

Jana Pavlíková, globe@daphne.sk, 0902 205 535

PR:
Mária Filová, filova@daphne.sk, 0905 981 613

Doplňujúce informácie:

  • Do Programu GLOBE sa zapája 127 krajín, na Slovensku ide aktuálne o 50 vzdelávacích inštitúcií. Vďaka aktívnym žiakom a ich pedagógom sme do databázy, ktorú využíva aj NASA, prispeli doteraz až 4 521 údajmi.
  • Program na Slovensku už štvrtý rok koordinuje Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE. Školám poskytuje pomôcky, prístroje, metodické materiály, školenia, priebežné konzultácie a podporu na realizáciu výskumu v rámci štyroch oblastí: meteorológie, hydrológie, fenológie a kolobehu uhlíka.
  • Program využíva osvedčené metódy bádateľsky orientovaného vzdelávania. Žiaci trénujú výskumné zručnosti, ktoré využívajú pri realizácii vlastných vedeckých projektov. Na výskum nadväzujú konkrétne akcie na zlepšenie životného prostredia v okolí školy.
  • Viac informácií o Programe GLOBE (Global Learning and Observation to Benefit the Environment) nájdete na slovenskej stránke www.globeslovakia.sk alebo na hlavnej stránke programu www.globe.gov.
U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu