13 júla, 2021 Články Nekomentované

Ich hniezdenie podporujú aj osadením umelého hniezda

Tlačová správa

Belorítka obyčajná, nazývaná aj belorítka domová (lat. Delichon urbicum) patrí medzi druhy, ktorým neprekáža prítomnosť človeka a hniezdi v blízkosti ľudských obydlí. Stavia si takmer uzavreté hniezda na výklenkoch stien, sú dobre viditeľné a z blata ich stavajú obaja partneri. Druh zimuje v rovníkovej Afrike, na Slovensko prilieta koncom marca až začiatkom apríla. Belorítky počas „pobytu“ na Slovensku stihnú dve hniezdenia, pričom mláďatá z prvého hniezdenia často pomáhajú kŕmiť mláďatá, ktoré sa vyliahnu neskôr. Na záver sezóny sa zhlukujú do kŕdľov a spoločne odlietajú späť do Afriky.

„Belorítku si ľudia často zamieňajú s lastovičkou obyčajnou (Hirundo rustica), ktorá je rovnako čierno biela, má však čelo a hrdlo červené a dlhší chvost. Belorítka má výrazne kratší chvost, biely pás nad chvostom a nemá červené sfarbenie. Oba druhy trávia veľa času lietaním a lovením hmyzu. Aj keď každý druh má v prírode svoj význam, práve pre svoj spôsob obživy ich ľudia považujú za užitočné a radia ich medzi tzv. biologickú ochranu. Napriek tomu sa odborná verejnosť často stretáva s tým, že hniezda belorítok sú zhodené – či už počas zatepľovacích prác, alebo jednoducho ľuďom prekáža ich trus či švitorenie. Trus sa však dá jednoducho odstrániť, prípadne sa pod hniezdo pripevní podložka, ktorá nečistoty zachytí,“ hovorí Monika Chrenková z Inštitútu aplikovanej ekológie DAPHNE.

„Naopak, pozitívnym trendom je osádzanie umelých hniezd z drevobetónu. Na slnkom rozpálených sídliskách často chýba stavebný materiál – blato. Človekom vytvorené hniezdo belorítky dobre prijímajú a ich spev je pre mnohých veľmi príjemný. Na sociálnych sieťach ľudia zdieľajú svoju radosť z vyletených mláďat. Ochrane belorítok sa venuje aj projekt CITYNATURE, realizovaný z programu spolupráce Interreg V-A Slovakia-Austria. V spolupráci s verejnosťou mapujeme hniezda belorítok a informujeme ľudí o potrebe ochrany týchto užitočných spevavcov. Medzi Bratislavou a Viedňou prebieha výmena skúseností z realizácie ochranných opatrení pre divožijúce druhy živočíchov v mestách. Na Slovensku sa do aktivít projektu zapájajú Mestské lesy v Bratislave a Inštitút aplikovanej ekológie Daphne, v Rakúsku Viedenské oddelenie ochrany životného prostredia (MA 22),“ vysvetľuje Martina Brinzíková Badidová z Inštitútu DAPHNE.

Foto: zdroj Bat-man.sk

Written by Martina Brinzíková Badidová