E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

Deti aj tento rok sčítavali hniezda belorítok

2 septembra, 2020

Tlačová správa

Belorítka domová je blízka príbuzná všeobecne známej lastovičke a svoje hniezda si rovnako ako ona stavia na fasádach domov, pod strechami, alebo i na mostných konštrukciách. Jej počet sa na Slovensku odhaduje na približne 700 tisíc párov, no má klesajúci trend. Práve preto ju ornitológovia na vybraných lokalitách podrobne sledujú – minulý týždeň sa sčítavali ich hniezda.

Jednou zo sledovaných lokalít je i sídlisko Zamajerské v Devínskej Novej Vsi. Do monitoringu sa tu pravidelne zapájajú i deti, tento rok prišli z prírodovedného klubu „SOVULE“.

„Sčítanie hniezd je nenáročná aktivita, spoločne prechádzame od domu k domu a do pripravených hárkov s plánmi budov zakresľujeme všetky hniezda, ktoré nájdeme. Zapisujeme tiež počet zábran, ktoré ľudia inštalujú do okien, aby belorítky odplašili. Belorítky sú verné svojmu hniezdisku, potvrdil to i počet hniezd. Narátali sme ich 24, čo je len o jedno viac ako vlani,“ hovorí o mapovaní Michal Noga, pracovník Mestských lesov v Bratislave.

„S deťmi sme sa rozhodli i symbolicky poďakovať tým obyvateľom, ktorí tieto vtáčiky na svojom dome tolerujú. Pod okná s hniezdami deti na chodník nakreslili kriedami spoločne s poďakovaním nielen obrázky belorítok, ale i lastovičiek a netopierov – i ony žijú v blízkosti ľudí. Nebudeme tvrdiť, koľko múch či komárov belorítky pochytajú, pretože chrániť by sme ich mali bez ohľadu na to, čím sa živia. I toto sa snažíme vysvetliť ľuďom pri spoločnom mapovaní,“ vysvetľuje Noga.

 

Belorítka je chráneným živočíchom, ničiť ich hniezda je nelegálne a trestné. Preto v prípade, ak ich ľudia na okne nechcú, je potrebné na to pamätať ešte pred tým, než si začnú stavať hniezdo. Začiatkom apríla stačí do rohu umiestniť plastový sáčok, či alobal. Určite sa treba vyvarovať použitiu zábran, ktoré by mohli belorítky zraniť. Ak niekomu vadí len nečistota na parapete, pod hniezda je možné inštalovať jednoduché podložky, okná je možné chrániť kúskom priehľadnej fólie.

„V týchto dňoch sa belorítky už pomaly vydávajú na cestu do Afriky, kde prezimujú. Veríme, že keď sa v apríli k nám vrátia, nájdu dostatok vhodných hniezdísk, kde ich ľudia privítajú s radosťou“ uzatvára Noga.

Monitoring belorítok je jednou z úloh, realizovaných v rámci cezhraničného, rakúsko-slovenského projektu "Vývoj ekosystémových nástrojov a služieb pre ochranu a obnovu biodiverzity v Bratislave a Viedni", realizovaného v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovakia-Austria. Na Slovensku sa do jeho aktivít zapájajú Mestské lesy v Bratislave a Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie. Cieľom projektu je uchovať a vytvárať v mestskom prostredí miesta dôležité pre biodiverzitu.

„Jednou z významných aktivít  je obnova mestských lúk tak, aby boli bohaté na rôzne druhy rastlín a živočíchov. Nastavili sme pre ne nový spôsob manažmentu – napríklad mozaikovité kosenie (niektoré časti lúk sa kosia neskôr), potláčanie inváznych rastlín, či menší počet kosení. Veríme, že spoločné úsilie cezhraničného tímu odborníkov na rôzne skupiny živočíchov a rastlín prinesie výsledky v podobe rozmanitejších lúk – pre ľudí i živočíchy“, vysvetľuje Viera Šefferová Stanová  z Inštitútu DAPHNE.

 

U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu