E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

Diverzita zabraňuje šíreniu chorôb

23 septembra, 2020

Stáli ste už  niekedy uprostred monokultúry - napríklad smrekovej, alebo v strede obrovského poľa repky olejnej? Už asi tušíte, že hovoríme o poraste, tvorenom jedným druhom rastliny resp. plodiny (smrek či repka olejná). Poďme sa spolu zamyslieť nad tým, aký vplyv môže mať monokultúra na prírodu a napokon aj na nás ľudí.

Diverzita je rôznorodosť. Biodiverzita predstavuje rozmanitosť rôznych druhov rastlín a živočíchov, ale aj prostredí, ako sú lúka, rybník či les. Na druhej strane monokultúru (opak rôznorodosti) tvorí jeden druh (často aj rovnakého veku) a býva vysadená umelo, v prípade lesa napr. po vyrúbaní pôvodného rozmanitého starého porastu.

Na túto aktivitu budete potrebovať Pracovný list (slovenská verzia, nemecká verzia) s kartičkami stromov, nožnice, farbičky, papier a špagát. Nájdete tu smrek obyčajný, hrab obyčajný, lipu malolistú, liesku obyčajnú, jaseň štíhly, dub zimný, buk lesný a javor mliečny. Najlepšie je, keď sa do aktivity zapojí aspoň 8 detí, pokiaľ je ich viac, nakopírujte kartičky stromov. Rozstrihajte si teraz kartičky (môžete si ich aj vyfarbiť) a zaveste si jednu na krk. Zoberte si do rúk malý kúsok papiera a ceruzku.

Malý slovensko-nemecký slovníček k aktivite:

druhová diverzita/die Artenvielfalt/Artendiversitätt, monokultúra/die (Wald)Monokultur, rôznorodý les/der Mischwald, biotop/der Lebensraum/Biotop, choroba/die Krankheit, stabilný/stabil, zdravý/gesund

V prvej časti si otočte svoju kartičku lícnou stranou – všetci teraz predstavujete smrek obyčajný. Teraz sa voľne rozostavte v priestore ako stromy v lese. Každý má za úlohu zapísať si na papier mená 5 detí stojacich najbližšie k nemu.

Učiteľ alebo rodič predstavuje chorobu stromu a dotkne sa jedného dieťaťa/stromu. Následne si dieťa sadne (smrek podľahol chorobe) a prečíta mená detí na svojej kartičke. Ak aj oni predstavujú smrek, sadnú si – rástli blízko chorého smreka, predstavujú rovnaký druh, nakazili sa a podľahli chorobe.

Potom učiteľ/rodič požiada ďalšieho zo sediacich detí zo zoznamu prečítaných, aby prečítalo mená na svojej kartičke, a tak hra pokračuje, až kým väčšina (prípadne všetky) detí sedí. Takmer celý les odumrel.

 

V druhej časti sa deti postavia, chvíľu sa premiestňujú a pretočia si kartičky na rubovú stranu – niektorí predstavujú smrek, iní hrab obyčajný, lipu malolistú, liesku obyčajnú, jaseň štíhly, dub zimný, buk lesný, javor mliečny.

Učiteľ/rodič vysvetlí, že v rôznorodom lese rastie väčší počet druhov stromov – aké druhy deti poznajú? Každý má za úlohu zapísať si na papier mená 5 detí stojacich najbližšie k nemu. Po zapísaní mien všetky deti stoja.

Učiteľ/rodič opäť predstavuje chorobu stromu a dotkne sa jedného dieťaťa/stromu. Následne si dieťa sadne (strom podľahol chorobe) a prečíta mená detí na svojej kartičke. Ak aj oni predstavujú smrek, sadnú si – rástli blízko chorého smreka, predstavujú rovnaký druh, nakazili sa a podľahli chorobe. Odlišný druh stromu si nesadne (nepodľahol chorobe), ani ak rástol v blízkosti napadnutého stromu.

Potom učiteľ/rodič požiada ďalšieho zo sediacich detí zo zoznamu prečítaných, aby prečítalo mená na svojej kartičke, a tak hra pokračuje, pokiaľ aspoň jedno z prečítaných mien predstavuje rovnaký druh ako sediace deti.

Takmer všetky deti zostanú stáť – les prežil!

 

Prečo sa teraz choroba nerozšírila a čo to znamená pre les a jeho obyvateľov? Nechajte deťom  priestor, aby povedali, čo sa prostredníctvom hry naučili a potom ich vyzvime, aby uviedli ďalšie podobné príklady, kde má rozmanitosť väčšiu výhodu ako monokultúra.

Teraz už viete, že ak je biotop druhovo rôznorodý, je oveľa zdravší a stabilnejší ako monokultúra s jedným druhom (napr. smrekový les, repkové pole). V rôznorodom biotope sa choroby nešíria ľahko. V monokultúre často stačí ochorenie jedného jedinca a choroba sa ľahko šíri. Alebo sa premnoží jeden druh hmyzu, ktorý nemá na veľkej ploche dostatok prirodzených nepriateľov a postupne odumrie celý porast.

Nenarúšajme túto krehkú rovnováhu a podporujme rozmanitosť a pôvodné druhy v našej krajine, hoci aj na svojej záhrade či lúke 😊.

Aktivitu sme vytvorili vďaka projektu „Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT“, ktorý je realizovaný v rámci programu  Interreg V-A SK-AT.

U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu