E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

Exkurzia na Veľký kopec, diskusie so študentami a putovná výstava pre verejnosť – aj taký bol rok aktivít v CHKO Latorica

23 marca, 2023

Chránená krajinná oblasť (CHKO) Latorica predstavuje nížinný typ chráneného územia. Nachádzajú sa tu mimoriadne vzácne mokraďové ekosystémy v rozlohe, ktorá v rámci Slovenska nemá obdobu.

Aktivity pre školy a verejnosť pripravilo CHKO v spolupráci s Inštitútom DAPHNE.

Oslavy 30. výročia sústavy chránených území Natura 2000 – 20.5.2022

Exkurzia na Veľký kopec pre študentov  a študentky gymnázia v Kráľovskom Chlmci bola príjemným spestrením vyučovania, o čom svedčí aj celkový počet zúčastnených - 52. Územie európskeho významu Veľký kopec je sopečného pôvodu, študentov zaujala sopečná hornina andezit, ktorú tu môžu nájsť. Dozvedeli sa informácie o čiernych skládkach a to, prečo sú v prírode nebezpečné, či ako predchádzať vzniku odpadu a správne ho triediť.

Na vrchole kopca sa dozvedeli o rôznych spôsoboch manažmentu chráneného územia – v tomto prípade aj o význame obnovy pastvy kôz na Veľkom kopci a ich pomoci pri odstraňovaní inváznych a invázne sa správajúcich rastlín; priblížili sme si aj miestnu flóru a faunu, vrátane druhov európskeho významu. Študentky a študenti spoznali biotop cenného ponikleca veľkokvetého.

Poobede sa uskutočnila exkurzia pre verejnosť s podobným zameraním.

Na celodennom infostánku boli prichystané informačné materiály a pre deti rôzne vzdelávacie aktivity – určovanie motýľov, skladanie puzzle s chráneným živočíchom, skladanie kŕmidiel a pod.

Dni Natura 2000 na stredných školách v CHKO Latorica – 14.11. a 25.11.2022

Spolu takmer 90 študentiek, študentov a učiteliek sa zúčastnili zaujímavej prednášky zameranej na druhy európskeho významu. Zemplínska knižnica v Trebišove privítala žiakov z gymnázia a základnej školy v Trebišove.

Dozvedeli sa základné pojmy ako je druh, biotop, ekosystém. Priblížil sa im aj význam siete chránených území Natura 2000 s príkladmi lokalít v správe CHKO Latorica.

Vedeli ste, že je sústava Natura 2000 najväčšou sústavou chránených území na svete? Jej súčasťou je viac než 27 000 lokalít, ktoré pokrývajú približne pätinu pevniny EÚ a 10 percent jej morských oblastí.

Medzi ne patria aj dve chránené vtáčie územia (CHVÚ) na území CHKO Latorica.

Prvou je CHVÚ Medzibodrožie a druhou CHVÚ Ondavská rovina. Ich účelom je zabezpečiť priaznivý stav biotopov pre 39 druhov vtákov európskeho významu a sťahovavých vtákov.

Výstava k Natura  - 2000 s názvom “Druhy európskeho významu na Slovensku” - 7.-30.11.2022

Putovná výstava “Druhy európskeho významu na Slovensku” sa konala v Zemplínskej knižnici v Trebišove. Prostredníctvom textu a unikátnych fotografií vysvetľuje  problematiku sústavy chránených území Natura 2000 a približuje druhy rastlín a živočíchov, ktoré sú na území EÚ chránené a zároveň sa vyskytujú na Slovensku.

Návštevníci sa mohli oboznámiť s vybranými rastlinami a živočíchmi lúk a pasienkov, medzi ktoré patria peniažtek slovenský či syseľ pasienkový; druhmi rašelinísk ako skokan krátkonohý či jazyčník sibírky; druhmi skál a jaskýň ako jasoň červenooký a lykovec muránsky, či druhmi poľnohospodárskej krajiny, ako spriadač kostihojový či jazýčkovec východný.

Výstava bola voľne prístupná verejnosti v priestoroch knižnice. V roku 2023 sa plánuje jej sprístupnenie aj v ďalších obciach Medzibodrožia a Použia.

Autorky: Martina Badidová, Boglárka Kurka Ivanegová

Foto: Vít Hubinák, Marta Hrešová

U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu