19 decembra, 2019 Články Nekomentované

Koncom novembra sa v Českej republike uskutočnila konferencia „Sysli pro krajinu, krajina pro sysly“. Jej cieľom bolo predstaviť najnovšie poznatky o stave a ochrane sysľa pasienkového v Českej a Slovenskej republike.

Stretnutie bolo určené ako pracovníkom orgánov ochrany prírody a odbornej verejnosti, pracovníkom environmentálnej výchovy, tak aj miestnym obyvateľom a poľnohospodárom.

Zborník z konferencie si môžete stiahnuť TU.

Ochrane sysľa v Trnavskom, Trenčianskom a Juhomoravskom kraji sa môžeme venovať vďaka projektu „MONITORING A PODPORA POPULÁCIE SYSĽA PASIENKOVÉHO V REGIÓNE SK/CZ“, financovaného prostredníctvom programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Viac informácií o projekte nájdete TU.

Written by Martina Brinzíková Badidová