E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

Konferencia: Vzdelávanie potrebuje inovácie

14 novembra, 2022

Pozvánka na cezhraničné záverečné podujatie projektov BIG_inn AT-HU a BIG_ling SK-AT

Dátum: 1. december 2022, 12.00 – 16.15 hod.

Miesto konania: Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt v Rakúsku alebo online Zoom Room

REGISTRÁCIA do 23.11.2022 prostredníctvom linku: tinyurl.com/biginn-biglingabschluss

Program:

V rámci synergie projektov INTERREG V-A „Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne AT-HU_ inovatívne“ (BIG_inn AT-HU) a „Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT_bilingválne“ (BIG_ling SK-AT) boli vypracované:

 • 2 spoločné zbierky tematických listov prepájajúce STEM aktivity s jazykovým vzdelávaním,
 • interaktívne elektronické knihy so základnou slovnou zásobou vo viacerých jazykoch (maďarčine, nemčine a slovenčine),
 • doplnkové video príspevky od študentov,
 • digitálne a interaktívne webové stránky a mapy zobrazujúce regionálne potenciály v pohraničných
  regiónoch,
 • jazykovo citlivé STEM boxy a video návody,
 • didaktické príručky a materiály cielene využívajúce pohybové aktivity v jazykovom vzdelávaní,
 • putovná výstava „Aktívna viacjazyčnosť“,
 • dvojjazyčná spoločenská hra pre deti,
 • príručka k udržateľnému inovačnému manažmentu vo vzdelávacích inštitúciách,
 • správa o spoločnom intelektuálnom kapitáli.

Tieto produkty sú dostupné všetkým záujemcom z radov pedagogických zamestnancov a zamestnankýň materských a základných škôl v nemecko-maďarskej a nemecko-slovenskej jazykovej verzii.

Viac sa o nich dozviete na konferencii.

Našou snahou bolo prispieť k trvalému posilneniu vzdelávacích inštitúcií v ich jazykovej a kultúrnej rozmanitosti a pripravenosti pohraničných regiónov a širšieho okolia hlavných miest na spoločnú budúcnosť.

Podujatie organizuje spolková krajina Burgenland a Riaditeľstvo pre vzdelávanie spolkovej krajiny
Burgenland v rámci projektov INTERREG V-A BIG_inn AT-HU a BIG_ling SK-AT.

U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu