Objednať program
0
0,00  0 položiek

Žiadne produkty v košíku.

Konferencia: Vzdelávanie potrebuje inovácie

14 novembra, 2022

Pozvánka na cezhraničné záverečné podujatie projektov BIG_inn AT-HU a BIG_ling SK-AT

Dátum: 1. december 2022, 12.00 – 16.15 hod.

Miesto konania: Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt v Rakúsku alebo online Zoom Room

REGISTRÁCIA do 23.11.2022 prostredníctvom linku: tinyurl.com/biginn-biglingabschluss

Program:

V rámci synergie projektov INTERREG V-A „Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne AT-HU_ inovatívne“ (BIG_inn AT-HU) a „Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT_bilingválne“ (BIG_ling SK-AT) boli vypracované:

 • 2 spoločné zbierky tematických listov prepájajúce STEM aktivity s jazykovým vzdelávaním,
 • interaktívne elektronické knihy so základnou slovnou zásobou vo viacerých jazykoch (maďarčine, nemčine a slovenčine),
 • doplnkové video príspevky od študentov,
 • digitálne a interaktívne webové stránky a mapy zobrazujúce regionálne potenciály v pohraničných
  regiónoch,
 • jazykovo citlivé STEM boxy a video návody,
 • didaktické príručky a materiály cielene využívajúce pohybové aktivity v jazykovom vzdelávaní,
 • putovná výstava „Aktívna viacjazyčnosť“,
 • dvojjazyčná spoločenská hra pre deti,
 • príručka k udržateľnému inovačnému manažmentu vo vzdelávacích inštitúciách,
 • správa o spoločnom intelektuálnom kapitáli.

Tieto produkty sú dostupné všetkým záujemcom z radov pedagogických zamestnancov a zamestnankýň materských a základných škôl v nemecko-maďarskej a nemecko-slovenskej jazykovej verzii.

Viac sa o nich dozviete na konferencii.

Našou snahou bolo prispieť k trvalému posilneniu vzdelávacích inštitúcií v ich jazykovej a kultúrnej rozmanitosti a pripravenosti pohraničných regiónov a širšieho okolia hlavných miest na spoločnú budúcnosť.

Podujatie organizuje spolková krajina Burgenland a Riaditeľstvo pre vzdelávanie spolkovej krajiny
Burgenland v rámci projektov INTERREG V-A BIG_inn AT-HU a BIG_ling SK-AT.

DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Svoje aktivity zameriavame najmä na nelesné ekosystémy, medzi ktorými sú vzácne a zarastajúce lúky, ubúdajúce mokrade, veľmi ohrozené rašeliniská i jedinečné slaniská či piesky. Pri ochrane, obnove a manažmente chránených území využívame prostriedky aplikovaného výskumu.
cartcrossmenu