E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

Manažmentové modely pre nelesné biotopy

2 februára, 2023

Nelesné biotopy sa formovali počas dlhodobého vývoja a sú veľmi vzácne a ohrozené. S cieľom zabrániť úbytku týchto biotopov realizoval Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE  s expertným tímom  Botanického ústavu SAV vedecký projekt, ktorý mal za úlohu navrhnúť vhodné manažmentové odporúčania na zachovanie jednotlivých typov nelesných biotopov. Manažmentové odporúčania obsahujú návrhy najvhodnejšieho hospodárenia pre jednotlivé typy nelesných biotopov.

Celkovo sa spracovalo 20 manažmentových modelov pre nasledovné biotopy:

 1. Manažmentový model pre biotopy slaných pôd.
 2. Manažmentový model suché a dealpínske travinno-bylinné spoločenstvá.
 3. Manažmentový model pre xerotermné travinno-bylinné spoločenstvá.
 4. Manažmentový model subxerofilné lúky a pasienky.
 5. Manažmentový model pre aluviálne lúky.
 6. Manažmentový model pre viate piesky.
 7. Manažmentový model pre mezofilné lúky.
 8. Manažmentový model pre horské trojštetové lúky.
 9. Manažmentový model pre mezofilné pasienky.
 10. Manažmentový model pre bezkolencové lúky.
 11. Manažmentový model pre vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach (podzväz Filipendulenion).
 12. Manažmentový model pre podhorské a horské psicové porasty.
 13. Manažmentový model pre vegetáciu vysokých ostríc.
 14. Manažmentový model pre slatinné rašeliniská.
 15. Manažmentový model pre krátkosteblové bazifilné (sub)alpínske trávniky.
 16. Manažmentový model pre krátkosteblové neutro- až acidofilné (sub)alpínske trávniky.
 17. Manažmentový model pre Karpatské travertínové slaniská.
 18. Manažmentový model pre vrchoviská.
 19. Manažmentový model pre podmáčané lúky horských a podhorských oblastí (podzv. Calthenion).
 20. Manažmentový model pre vysokohorské vysokobylinné nivy.

Cieľom bolo navrhnúť také obhospodarovanie, pri ktorom sa vzácne biotopy dlhodobo udržia vo svojom typickom druhovom zložení.

Manažmentové modely si môžete stiahnuť tu:

U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu