E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

Medzinárodný deň biodiverzity

22 mája, 2020

Napriek všetkému nášmu technologickému pokroku sme úplne závislí na zdravých a pulzujúcich ekosystémoch. Tohtoročné heslo Dňa biodiverzity „Naše riešenia sú v prírode“ zdôrazňuje nádej, solidaritu a dôležitosť spolupráce na všetkých úrovniach pri budovaní budúcnosti života v súlade s prírodou.

Radi by sme aktivitou „BINGO v prírode“ podporili schopnosť pozorovania detí v prírode a viedli k uvedomeniu si, akú úžasnú rozmanitosť druhov, ale aj farieb, tvarov v nej nájdu! Aktivita je určená pre predškolákov a žiakov prvého stupňa ZŠ, ale zabavia sa pri nej aj dospelí 😊. Priložené pracovné listy môžete použiť podľa vašej fantázie a chuti.

Vyberte sa s deťmi von na dvor, na lúku alebo do lesa a pribaľte si aj podložku a ceruzku. Môžete začať s pracovným listom 1 (slovenská verzia TU, nemecká verzia TU). Akú sú pravidlá hry? Predstavte si, že ste „lovci prírodných pokladov“ a táto lúka (resp.les, dvor) ich ukrýva. To, čo sa vám v okolí podarí „naživo“ spozorovať, vyškrtnete zo svojho zoznamu na papieri.

Obmena aktivity 1 - FARBY

Zaraďte spoznávanie farieb s použitím pracovného listu 2 (slovenská verzia TU, nemecká verzia TU), kde sú obojstranné obrázky (spolu 23 ks), ktoré majú na rube (16 z nich) farbu vo forme veľkej farebnej bodky (biela, žltá, červená, zelená, modrá, hnedá, čierna, ružová, fialová, oranžová, sivá, strieborná, zlatá, tyrkysová, telová, farebná). Zvyšných 7 obrázkov je bez farby.

Obmena aktivity 2 - VEĽKOSTI

Zaraďte porovnávanie veľkostí „(naj)väčší – (naj)menší, väčší ako – menší ako“ s použitím pracovného listu 2 (rovnaký ako pracovný list 1, ale obrázky sú v inej veľkosti).

Obmena aktivity 3 - DVOJICE

Pribaľte si papierové obaly na 10 ks vajíčok a použite iné pracovné listy - malé obrázky na BINGO resp. zahrajte si prírodné pexeso. Pracovný list 3 (slovenská verzia TU, nemecká verzia TU) vystrihnite a vlepte/vložte do jednej strany otvoreného obalu na vajíčka. Druhá strana obalu bude slúžiť na vkladanie reálnych prírodnín z okolia, ktoré si bude každý hľadať. Použite buď sadu 1: Kameň, List, Tráva, Piesok, Konár, Hlina, Kôra, Ihličie, Šiška, Slimačia ulita alebo sadu 2: Orech, Gaštan, Vtáčie pierko, Piesok, Konár, Hlina, Kôra, Ihličie, Šiška, Slimačia ulita resp. si vytvorte vlastnú.

Obmena aktivity 4 – CUDZÍ JAZYK

Tu použite pracovný list 4 (slovenská verzia TU, nemecká verzia TU) s obrázkami a pod nimi a na rube s názvami v slovenskom (pracovný list aj nemeckom) jazyku. Prejdite si spoločne celý zoznam (kameň, list, tráva, piesok, konár, hlina, kôra, chrobák, voda, púpava, ihličie, šiška, slimačia ulita, orech, gaštan, vtáčie pierko, dážďovka, lienka, húsenica, mravenisko, motýľ, hríb, pavúk), deti zopakujú názvy a zároveň si ukazujte reálne prírodniny. Doplňujúce otázky: Čo rastie na strome? (list, orech, ihličie, gaštan, konárik) Čo je farebné? a pod.

 

Pripravené v rámci projektu „Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT“ realizovaného v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT.

U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu