E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

Mládežnícka konferencia, 28.9.2022 - VIDEO

29 septembra, 2022

Mládežnícka konferencia, na pôde školy Edulienka, bola záverečnou bodkou projektu „Zelená správa z dunajských luhov“.

Cieľom konferencie bola prezentácie priebehu projektu a jeho zapojenia výhernej triedy, minuloročných piatakov školy Edulienka pred svojimi spolužiakmi z druhého stupňa (cca 80 žiakov druhého stupňa).

Konferencie sa okrem detí zúčastnili projektoví partneri Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie spolu so zástupcom Bratislavského samosprávneho kraja.

Konferenciu otvorila riaditeľka školy Edulienka, ktorá ocenila význam zapojenia sa školy do projektu, to, že projekt sa skladal z viacerých častí a deti mali možnosť do danej oblasti vstúpiť hlbšie, či už vlastným hľadaním informácií, alebo terénnou prácou.

Nasledovali prezentácie žiakov výhernej triedy, ktorými prešli jednotlivé časti projektu „Zelená správa“, konkrétne vedomostný kvíz „Spoznaj dunajské luhy“, terénnu prácu „Pomôž dunajským luhom“ – úpravu hniezdísk na brehoch Dunaja a kreatívnu úlohu „Napíš správu z dunajských luhov“.

V časti vedomostný kvíz si deti pripravili aj menší kvíz pre svojich spolužiakov, ktorým im priblížili informácie a vedomosti, ktoré sa počas projektu naučili.

Na záver deti odprezentovali svoju výhru, letný environmentálny tábor, ktorého sa zúčastnili 11.-15.7.2022 na Divokej vode v Čunove, ktorého jednou z aktivít bolo aj naučiť sa viazať rôzne uzly. Práve jeden z uzlov na záver konferencie naučili deti aj svojich spolužiakov, naviazali viacero lán do jedného celku a tak symbolicky vyjadrili vzájomnú súdržnosť.

Viac informácií a výsledky "Zelenej správy z Dunajských luhov" nájdete TU.

U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu