E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

Mokrade, pestrý les, určovanie motýľov, či diskusie na školách – aj taký bol rok aktivít pre Natura 2000 na Záhorí

13 marca, 2023

Chránená krajinná oblasť (CHKO) Záhorie leží v najzápadnejšej časti Slovenska. Od roku 1989 chráni vzácne lužné lesy na nive Moravy a borovicové lesy rastúce na zvlnenej rovine viatych pieskov.

Oslavy 30. výročia Natura 2000

CHKO Záhorie sa zapojilo do osláv 30. výročia Natura 2000 na Devíne (20.5.2022). Deti a dospelí určovali druhy motýľov, pozorovali cez mikroskop rôzne časti rastlín,  alebo na základe správne vystavaného potravného reťazca odhaľovali význam hmyzu v jedálničku rôznych živočíchov.

Týždeň aktivít pre Natura 2000

Chránený areál Kazarka

Medzi veľmi atraktívne územie CHKO Záhorie patrí chránený areál Kazarka . Žiaci a žiačky zo ZŠ s MŠ Gbely lokalitu navštívili 17.10.2022. Prekvapila ich svojou dostupnosťou, nenáročným nížinným terénom a druhovou pestrosťou stromov. Objavili tu nielen pre Záhorie typické borovice a pieskové duny, ale aj duby, jelše, hraby, brezy, či jarabiny. A tiež veľa dutín vhodných na hniezdenie vtákov. Kazarka je súčasťou územia európskeho významu (SKUEV0213 Kazarka).

Chránený areál Mešterova lúka

V medzidunovej depresii neďaleko Malaciek, blízko horárne Červený kríž, sa nachádza vzácna mokraď - chránený areál Mešterova lúka. Žiaci a žiačky z gymnázia Ladislava Novomestského v Senici územie navštívili 19.10.2022. Mešterova lúka je skutočným pokladom pre milovníkov prírody - vyskytujú sa tu zriedkavé druhy rastlín, napr. papraď hrebenatá, perutník močiarny, či bublinatka obyčajná so žltými kvetmi. Vďaka prítomnosti vody sa tu vyskytujú obojživelníky – napr.  mlok obyčajný, skokany a plazy. Z vážok je významná ligotavka žltoškvrnná – známa len z niekoľkých lokalít Záhorskej nížiny. Žiaci tu mohli pozorovať aj tzv. bulty - vyvýšené miesta s porastami tráv. Mešterova lúka je súčasťou územia európskeho významu  (SKUEV0170 Mešterova lúka).

Vzdelávacia aktivita „Máme na výber“

Vzdelávacia aktivita „Máme na výber“ bola zameraná na diskusiu. CHKO Záhorie ju uskutočnilo na gymnáziu Ladislava Novomestského v Senici (20.10.2022) a v ZŠ Vysoká pri Morave (21.10.2022). Žiaci a žiačky sa rozdelili do troch skupín podľa vlastných preferencií: investori, ochranári a zástupcovia samosprávy. Ako zadanie dostali vypracovaný návrh na priemyselnú zástavbu v konkrétnej lokalite, ktorá je v súčasnosti jediným lesným porastom v okolí mesta. Po príprave a premyslení stratégie prezentovali svoj zámer najprv investori, pričom ostatní sa mohli po prezentácii pýtať doplňujúce otázky. Následne prišli svoje stanovisko obhajovať ochranári. Nakoniec zástupcovia samosprávy rozhodli, ako sa bude situácia ďalej vyvíjať. Aktivita podporuje kritické myslenie, komunikačné zručnosti a tiež vytvára vzťah k ochrane prírodných území.

Týždňa aktivít pre Natura 2000 sa zúčastnilo 110 žiakov a učiteľov, 7 tried z 3 rôznych škôl - ZŠ Gbely, Gymnázium Ladislava Novomestského v Senici a ZŠ Vysoká pri Morave.

Aktivity pre školy a verejnosť sa uskutočnili v rámci projekt LIFE-IP NATURA 2000 SVK (LIFE19 IPE/SK/000003), ktorý podporila Európska únia v rámci programu LIFE a Ministerstvo životného prostredia SR.

Autorky: Martina Badidová, Ľudmila Činovská

U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu