6 decembra, 2021 Články Nekomentované

Po dva a polročnom úsili bol úspešne zavŕšený projekt na prípravu sústavy chránených území v Srbsku – „EU pre Natura 2000 v Srbsku“. Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie tvoril dôležitú súčasť projektového tímu.

Dňa 25. novembra sa v Belehrade uskutočnila záverečná konferencia, ktorá zhodnotila dosiahnuté výsledky projektu.

Hlavným výstupom projektu je prvý návrh území Natura 2000 v Srbsku, ktoré tvorí 85 vtáčích území a 277 území európskeho významu. Oba návrhy sú pripravené na základe dostupných údajov o európsky významných druhov a typov biotopov, ktorých významnú zložku tvoria údaje zozbierané v rámci projektu terénnym mapovaním. Pozrieť si ich môžete TU alebo TU.

V rámci projektu bol tiež vytvorený funkčný informačný systém na ukladanie dát z terénneho mapovania ako aj mobilná aplikácia na mapovanie druhov a biotopov. Významná je tiež príprava Metodológií mapovania a spracovania údajov, ako aj Interpretačný manuál biotopov, ktoré je možné plne využiť v ďalšom procese prípravy Natura 2000 v Srbsku. V rámci projektu boli tiež spracované legislatívne odporúčania pre správnu transpozíciu smerníc o biotopoch a vtákoch. Ďalším významným príspevkom je príprava 3 manažmentových plánov území Natura 2000 a príručky pre prípravu manažmentových plánov. Príprava Natura 2000 v Srbsku bola tiež predstavená širokej verejnosti viacerými zaujímavými kampaňami a stretnutiami organizovanými v rámci projektu.

Srbsko sa v oblasti ochrany prírody výrazne priblížilo štandardom v Európskej Únii a vďaka výsledkom tohto projektu bude môcť lepšie chrániť a rozvíjať ochranu bohatú biodiverzity Srbska.

Príspevok zo srbskej televízie si môžete pozrieť TU.

Video a fotografie z konferencie si môžete pozrieť TU.

Written by Martina Brinzíková Badidová