E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

Natura 2000 v Srbsku

6 decembra, 2021

Po dva a polročnom úsili bol úspešne zavŕšený projekt na prípravu sústavy chránených území v Srbsku – „EU pre Natura 2000 v Srbsku“. Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie tvoril dôležitú súčasť projektového tímu.

Dňa 25. novembra sa v Belehrade uskutočnila záverečná konferencia, ktorá zhodnotila dosiahnuté výsledky projektu.

Hlavným výstupom projektu je prvý návrh území Natura 2000 v Srbsku, ktoré tvorí 85 vtáčích území a 277 území európskeho významu. Oba návrhy sú pripravené na základe dostupných údajov o európsky významných druhov a typov biotopov, ktorých významnú zložku tvoria údaje zozbierané v rámci projektu terénnym mapovaním. Pozrieť si ich môžete TU alebo TU.

V rámci projektu bol tiež vytvorený funkčný informačný systém na ukladanie dát z terénneho mapovania ako aj mobilná aplikácia na mapovanie druhov a biotopov. Významná je tiež príprava Metodológií mapovania a spracovania údajov, ako aj Interpretačný manuál biotopov, ktoré je možné plne využiť v ďalšom procese prípravy Natura 2000 v Srbsku. V rámci projektu boli tiež spracované legislatívne odporúčania pre správnu transpozíciu smerníc o biotopoch a vtákoch. Ďalším významným príspevkom je príprava 3 manažmentových plánov území Natura 2000 a príručky pre prípravu manažmentových plánov. Príprava Natura 2000 v Srbsku bola tiež predstavená širokej verejnosti viacerými zaujímavými kampaňami a stretnutiami organizovanými v rámci projektu.

Srbsko sa v oblasti ochrany prírody výrazne priblížilo štandardom v Európskej Únii a vďaka výsledkom tohto projektu bude môcť lepšie chrániť a rozvíjať ochranu bohatú biodiverzity Srbska.

Príspevok zo srbskej televízie si môžete pozrieť TU.

Video a fotografie z konferencie si môžete pozrieť TU.

U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu