E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

Návšteva Dobročského pralesa, Hradných lúk, mapovanie vzácneho druhu i výroba hmyzích hotelov – aj taký bol rok aktivít pre Natura 2000 v CHKO Poľana

3 apríla, 2023

Chránená krajinná oblasť Poľana patrí medzi chránené územia od roku 1981. Od roku 1990 je územie biosférickou rezerváciou UNESCO. Naše najvyššie sopečné pohorie chráni zvyšky pralesov, vzácne horské lúky a mnohé ohrozené druhy.

Týždeň aktivít pre Natura 2000 a oslavy 30. výročia Natura 2000 – 20.5.2022

Žiaci a žiačky zo zapojených základných umeleckých škôl mali možnosť 14. mája 2022 navštíviť a spoznať jadrovú zónu Dobročského pralesa. Počas exkurzie im boli vysvetlené základné funkcie prírodných lesov, zapájali sa do pripravených ekohier a aktivít zameraných na pochopenie biodiverzity, populačnej dynamiky a spoznávanie chránených druhov fauny a flóry. V závere exkurzie prebehol workshop na lúke, počas ktorého účastníci zachytili svoje pocity a dojmy z pralesa na svoje výkresy.

V MŠ Malinovského sa 19. mája konal zážitkový program s deťmi pri príležitosti oslavy Svetového dňa včiel. Počas dňa si deti mali možnosť vyskúšať skutočnú prácu včelára a dozvedieť sa tak zaujímavosti z práce so včelami, ochutnať včelie produkty, spoznávali rôzne druhy opeľovačov, zapájali sa do pripravených ekohier a zahrali sa na včely.

Zážitkový program pre žiakov a žiačky ZŠ Mateja Bela Funtíka a verejnosť  sa konal v školskej komunitnej záhrade v Očovej 20.mája 2022. Po celý deň sa rozliehal detský smiech, bzukot včiel, vôňa blízkej rozkvitnutej lúky a buchot kladív. Eko aktivity a hry sa konali v blízkosti územia európskeho významu (UEV) Hradné lúky. Hravými aktivitami deti spoznávali rôzne druhy lúčnych rastlín, opeľovačov, vyskúšali si aj prácu s mapou.  Počas dňa prebiehala tvorivá dielňa - tvorba hmyzieho hotela, ktorý si deti ponechali v školskej záhrade. Viac informácií a video si pozrite TU.

Exkurzia na Hradných lúkach pre širokú verejnosť – 25.5.2022

Počas exkurzie správa CHKO vyskúšala nový  environmentálny program pre verejnosť. Pre účastníčky a účastníkov exkurzie pripravili kartičky fotografií rastlinných a živočíšnych druhov UEV Hradné lúky. Ich úlohou bolo hľadať vhodné stanovište pre daný druh a určiť typ biotopu, v ktorom sa vyskytuje. Počas exkurzie bolo možné pozorovať kvitnúce jedince ľanolistníka bezlistencového (Thesium ebracteatum) – druhu európskeho významu.

Lokalita tohto výnimočného nálezu sa nachádza na úpätí Poľany v rozsiahlom komplexe zamokrených lúk, ktoré boli botanikom už v minulosti známe výskytom viacerých vzácnych vlhkomilných druhov rastlín (napr. kosatec sibírsky). Už po prvých prieskumoch prírodných krás, ktoré nasledovali po náleze druhu, sme v rámci exkurzie vyhodnotili územie ako veľmi významné a to nielen z botanického pohľadu. Zachovanie výnimočných prírodných hodnôt možno pripísať hlavne tomu, že územie bolo v minulosti iba v malej miere postihnuté rekultiváciami (odvodňovaním) a intenzifikáciou poľnohospodárskeho využívania podmáčaných lúk (rozorávkami, prisievaním či chemizáciou). Súčasné extenzívne využívanie územia užívateľom PD Očová kosením raz ročne tiež určite významnou mierou prispieva k udržaniu nezvyčajnej biodiverzity.

Exkurzia na Hradných lúkach pre študentov – 12.10.2022

Študentky a študenti Technickej univerzity vo Zvolene navštívili vzácne UEV Hradné lúky. Mali možnosť vyskúšať si environmentálny zážitkový program a v rámci neho aj monitoring druhu európskeho významu – ľanolistníka bezlistencového.

Aktivity pre školy a verejnosť sa uskutočnili v rámci projekt LIFE-IP NATURA 2000 SVK (LIFE19 IPE/SK/000003), ktorý podporila Európska únia v rámci programu LIFE a Ministerstvo životného prostredia SR.

Autorky: Anna Gondová, Martina Badidová

U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu