14 septembra, 2020 Články Nekomentované

Tlačová správa

V jesennom období začínajú netopiere vyhľadávať podzemné priestory. V pivniciach Mestských lesoch na Železnej studničke ich môžete v týchto dňoch vidieť takmer dvadsať. Nie sú živé, ale ručne vyrábané z plste. Sú súčasťou malej výstavy o živote týchto zaujímavých nočných tvorov.

„V Mestských lesoch majú netopiere veľmi vhodné prostredie pre svoj život. V dutinách stromov a v lesných stavbách nachádzajú úkryty, zachovalé lesy a vodné plochy im poskytujú dostatok potravy. Z 26 druhov netopierov, ktoré žijú na Slovensku, sme tu zistili výskyt 19 z nich. Územie je zároveň prístupné ľuďom, preto je ideálne na realizáciu ekovýchovných aktivít. V piatok sem za netopiermi prišlo viac ako 40 ľudí, najmä rodín s deťmi. Okrem krátkej prednášky tu boli pre nich nachystané výtvarné aktivity, nočný pochod lesom k sieťam pri rybníku, kde sme realizovali odchyt netopierov. Účastníci tak mali možnosť pozorovať nielen netopiere loviace nad vodnou hladinou, ale celkom z blízka i štyri odchytené netopiere. Podobné akcie realizujeme každoročne, teraz sme však pre ľudí pripravili i malú výstavu,“ hovorí Michal Noga, pracovník environmentálnej výchovy v Mestských lesoch v Bratislave.

„Rozhodli sme sa pre tento účel využiť „Ľadovne“ – dve menšie pivnice nachádzajúce sa v blízkosti Železnej studničky. V minulosti slúžili na uskladnenie ľadu, neskôr tieto priestory opravil a  využíval podnikateľ Jakub Michal Palugyay, majiteľ svetoznámej prešporskej vinárskej firmy J. Palugyay a synovia, ktorý v roku 1844 kúpil kúpele na Železnej studničke. Posledné roky ostali nevyužívané a hromadil sa v nich rôzny odpad. Tento rok ich naši pracovníci vyčistili a upravili. Netopieria výstava je prvá akcia, ktorú v nich realizujeme, ale i v budúcnosti budú slúžiť pre kultúrne podujatia, prezentáciu lokálnych vinárov a rôzne environmentálne aktivity,“ objasňuje históriu pivníc a plány Mestských lesov Jana Znášiková.

„Ak by ste mali záujem pozrieť si výstavu, bude otvorená do konca septembra; najlepšie je overiť si čas otvorenia na Facebooku Mestských lesov. Menšie kolektívy si môžu dohodnúť aj individuálne sprevádzanie, bezplatne. Za podporu ďakujeme projektom “Vývoj ekosystémových nástrojov a služieb pre ochranu a obnovu biodiverzity v Bratislave a Viedni”, realizovaného v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovakia-Austria – akronym CITY NATURE”  a “Domov pre netopiere” (program Visegrad), ktoré realizujeme s Inštitútom aplikovanej ekológie DAPHNE a mimovládnou organizáciou SAOLA – ochrana prírody,“ uzatvára M. Noga.

Kontakt: Mgr. Michal Noga, michal.noga@mlba.sk, 0915 945 755

 

Written by Martina Brinzíková Badidová