E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

Netopiere obsadili pivnice v Mestských lesoch

14 septembra, 2020

Tlačová správa

V jesennom období začínajú netopiere vyhľadávať podzemné priestory. V pivniciach Mestských lesoch na Železnej studničke ich môžete v týchto dňoch vidieť takmer dvadsať. Nie sú živé, ale ručne vyrábané z plste. Sú súčasťou malej výstavy o živote týchto zaujímavých nočných tvorov.

„V Mestských lesoch majú netopiere veľmi vhodné prostredie pre svoj život. V dutinách stromov a v lesných stavbách nachádzajú úkryty, zachovalé lesy a vodné plochy im poskytujú dostatok potravy. Z 26 druhov netopierov, ktoré žijú na Slovensku, sme tu zistili výskyt 19 z nich. Územie je zároveň prístupné ľuďom, preto je ideálne na realizáciu ekovýchovných aktivít. V piatok sem za netopiermi prišlo viac ako 40 ľudí, najmä rodín s deťmi. Okrem krátkej prednášky tu boli pre nich nachystané výtvarné aktivity, nočný pochod lesom k sieťam pri rybníku, kde sme realizovali odchyt netopierov. Účastníci tak mali možnosť pozorovať nielen netopiere loviace nad vodnou hladinou, ale celkom z blízka i štyri odchytené netopiere. Podobné akcie realizujeme každoročne, teraz sme však pre ľudí pripravili i malú výstavu,“ hovorí Michal Noga, pracovník environmentálnej výchovy v Mestských lesoch v Bratislave.

„Rozhodli sme sa pre tento účel využiť „Ľadovne“ – dve menšie pivnice nachádzajúce sa v blízkosti Železnej studničky. V minulosti slúžili na uskladnenie ľadu, neskôr tieto priestory opravil a  využíval podnikateľ Jakub Michal Palugyay, majiteľ svetoznámej prešporskej vinárskej firmy J. Palugyay a synovia, ktorý v roku 1844 kúpil kúpele na Železnej studničke. Posledné roky ostali nevyužívané a hromadil sa v nich rôzny odpad. Tento rok ich naši pracovníci vyčistili a upravili. Netopieria výstava je prvá akcia, ktorú v nich realizujeme, ale i v budúcnosti budú slúžiť pre kultúrne podujatia, prezentáciu lokálnych vinárov a rôzne environmentálne aktivity,“ objasňuje históriu pivníc a plány Mestských lesov Jana Znášiková.

„Ak by ste mali záujem pozrieť si výstavu, bude otvorená do konca septembra; najlepšie je overiť si čas otvorenia na Facebooku Mestských lesov. Menšie kolektívy si môžu dohodnúť aj individuálne sprevádzanie, bezplatne. Za podporu ďakujeme projektom "Vývoj ekosystémových nástrojov a služieb pre ochranu a obnovu biodiverzity v Bratislave a Viedni", realizovaného v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovakia-Austria - akronym CITY NATURE"  a "Domov pre netopiere" (program Visegrad), ktoré realizujeme s Inštitútom aplikovanej ekológie DAPHNE a mimovládnou organizáciou SAOLA - ochrana prírody,“ uzatvára M. Noga.

Kontakt: Mgr. Michal Noga, michal.noga@mlba.sk, 0915 945 755

 

U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu