E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

Pomoc rybárovi riečnemu a Klinskému rašelinisku, výroba vtáčích búdokaj taký bol rok aktivít pre Natura 2000 na Hornej Orave

20 marca, 2023

Chránená krajinná oblasť (CHKO) Horná Orava leží v najsevernejšej oblasti Slovenska. Od roku 1979 chráni lesy aj s pralesovitými časťami a vzácne lesné rašeliniská. Aktivity pre školy a verejnosť pripravilo CHKO v spolupráci s Inštitútom DAPHNE.

Týždeň Natura 2000

V čase od 29.3. do 4.4.2022 pripravila správa CHKO 5 dní plných aktivít. Hlavnou náplňou bola pomoc pre zlepšenie hniezdenia rybára riečneho na Vtáčom ostrove. Vytvorili sa štrkové lavice, ktoré  mu poskytnú priestor na hniezdenie. Aktivít sa zúčastnili študenti Strednej odbornej školy podnikania a služieb z Námestova, klienti DSS Zubrohlava, žiaci a pedagógovia zo ZŠ Slnečná Námestovo, ZŠ a MŠ Komenského Námestovo, ZŠ a MŠ Dolný Kubín. Spolu vyrobili až 140 búdok, v ktorých budú môcť bezpečne vyhniezdiť rôzne druhy vtákov.

Reportáž RTVS od 9:25 minúty si pozrite TU.

Dni Natura 2000 na strednej škole

29.4.2022 sa spojilo až 5 organizácií, aby vyčistili územia európskeho významu „Ústie Bielej Oravy“ a „Oravská vodná nádrž“ od odpadu. 120 zúčastnených študentov  (z gymnázia Antona Bernoláka a Strednej odbornej školy podnikania a služieb z Námestova) sa dozvedelo o územiach Natura 2000 veľa zaujímavých informácií. Práve tak si k nim môžu vybudovať hlbší vzťah.

Infostánok – oslava 30. výročia Natura 2000

Na nábreží Oravskej priehrady sa 20. mája 2022 vystriedalo až 300 žiakov z 2 stredných škôl, 2 základných a 4 materských škôl z Námestova. Aktivity sa realizovali pri príležitosti  30. výročia Natura 2000. Vyrábali sa napríklad aj búdky pre netopiere a vtáky, ľanové tašky, pozoroval sa hmyz. Škôlkari sa zahrali zvieracie puzzle a spoznávali stopy v prírode.

Klinské rašelinisko

40 študentov a študentiek rôznych odborov a vekových skupín (Stredná odborná škola podnikania a služieb v Námestove, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici) a klienti DSS Zákamenné po prvý krát navštívili Klinské rašelinisko 26.5.2022. Odstraňovali náletové dreviny, ktoré vytláčajú vzácne druhy rastlín na rašelinisku.  Pomoc prírode sa im páčila, chcú prísť aj na budúce.

Krajina pod Babou horou – vzdelávací program

Novovytvorený program je venovaný rašeliniskám, podhorským riekam, lúkam a lesom v podhorí Babej hory. Aktivity v teréne pomohli účastníkom pochopiť, pocítiť a zažiť divú prírodu a jej zákonitosti prostredníctvom hier. Trasa programu bola nenáročná, zdolali ju aj mladšie deti. Zúčastnilo sa ho 45 žiakov Cirkevnej základnej školy sv. Martina z obce Radatice 2. júna 2022.

Pobrežím Oravskej priehrady – vzdelávací program pre verejnosť

V území európskeho významu Oravská priehrada pripravila správa CHKO program pre verejnosť. Zameriava sa na skutočnosť, že aj v blízkosti mesta môže byť divá príroda. Zaujímavosťou je, že trasa programu je takmer z deväťdesiatich percent bezbariérová. Aktivity pomôžu spoznať rastliny, živočíchy a biotopy brehov Oravskej priehrady prostredníctvom hier.  Programu sa zúčastnilo takmer 90 účastníkov  a to v dňoch 10.6.2022 (OZ Úsmev prosím, rodiny s deťmi s Downovým syndrómom), 20.6.2022 (deti a dospelý z MŠ Tvrdošín) a 12.8.2022 (deti a dospelý v rámci letného tábora ACTIVELAB Námestovo).

Aktivity pre školy a verejnosť sa uskutočnili v rámci projekt LIFE-IP NATURA 2000 SVK (LIFE19 IPE/SK/000003), ktorý podporila Európska únia v rámci programu LIFE a Ministerstvo životného prostredia SR.

Autorky: Zuzana Kertysová, Martina Badidová

U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu