30 augusta, 2021 Články Nekomentované

Dátum: 22.09.2021| 09:00 – 15:30 hod.

Sympózium v online priestore:

Cieľom tohto sympózia je prezentácia materiálov vytvorených v rámci 3 cezhraničných EÚ projektov zameraných na jazyk a MINT kompetencie v oblasti matematiky, informatiky, prírodných vied a techniky. Náplňou prednášky a workshopov budú zaujímavé témy ako napr. bádateľsky orientovaná výučba a komunikácia, programovanie od útleho veku, technika v materskej škole, apod. Cieľovou skupinou tejto konferencie sú pedagogickí zamestnanci a zamestnankyne materských a základných škôl  všetkých štyroch projektových krajín – Rakúska, Českej republiky, Slovenskej republiky a Maďarska.

Prihlásiť sa je potrebné do 3.9.2021. Pozvánku a viac informácií si stiahnite TU.

Program nájdete TU.

 

Projekty:

Projekty EduSTEM (Education in Science, Technology, Engineering and Mathematics ATCZ220), BIG_inn AT-HU (Spolupráca v oblasti vzdelávánia v pohraničnom regióne AT-HU_inovatívne ATHU129) a BIG_ling SK-AT (Spolupráca v oblasti vzdelávánia v pohraničnom regióne SK-AT_bilingválne V801) sú cezhraničné vzdelávacie iniciatívy v pohraničnom regióne medzi Rakúskom a Českou republikou, Slovenskou republikou a Rakúskom a Rakúskom a Maďarskom. Spoločným cieľom všetkých 15 projektových partnerov je okrem iného podpora MINT kompetencií  a jazykových kompetencií s ohľadom na zamestnateľnosť (employability).

 

Tieto projekty sú podporované v rámci programov cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Rakúsko-Česká republika, INTERREG V-A Rakúsko-Maďarsko a INTERREG V-A Slovenská republika-Rakúsko Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR).

Written by Martina Brinzíková Badidová