E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

ŠKOLENIE K PROJEKTU „Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch“

4 apríla, 2024

Pozývame vás na školenie o monitorovacích metódach a vyhodnocovaní údajov rašelinísk.

Názov školenia:
Rašeliniská - bilaterálne školenia o monitorovacích metódach a vyhodnocovaní údajov a o kalkulácii segregácie uhlíka a vplyve na ekosystémové služby

Kedy: Hotel SATEL, Poprad

Kde? 12. apríla 2024 od 9:00-16:00

Pre koho je školenie určené? zamestnancom ŠOP SR, študentom a učiteľom Prírodovedeckej fakulty, pracovníkom prírodovedných múzeí, akademickým pracoviskám

Na školenie je potrebné sa prihlásiť - link na prihlasovací formulár

PREZENTÁCIE Z KONFERENCIE

  • Uhlíkové účtovníctvo v obnovených rašeliniskách - Hanna Silvennoinen, Norwegian Institute for Nature Research (online) - stiahnuť prezentáciu
  • Zásoby uhlíka v pôde a biodiverzita slovenských rašelinísk - Diego Pavon-Jordan & Magni Olsen Kyrkjeeide, Norwegian Institute for Nature Research (online) - stiahnuť prezentáciu
  • Rašeliniská na Slovensku – typy a ekológia biotopov rašelinísk a predstavenie projektových lokalít – Mgr. Viera Šefferová PhD., DAPHNE - stiahnuť prezentáciu
  • Vegetačné mapovanie, monitoring rašelinísk a vyhodnotenie dát - RNDr. Ján Šeffer CSc., DAPHNE - stiahnuť prezentáciu
  • Hydrologický monitoring a mapovanie odvodňovacích štruktúr, vyhodnotenie dát – Mgr. Rastislav Lasák, DAPHNE - stiahnuť prezentáciu
  • Monitoring lokality Sivá brada - RNDr. Štefánia Bryndzová, Správa NP Slovenský raj - stiahnuť prezentáciu
  • Monitoring vybraných rašelinísk v rámci projektu LIFE IP – RNDr. Martina Zvaríková PhD.,doc. RNDr. Eva Pauditšová, PhD. - Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského - stiahnuť prezentáciu E.Pauditšová - stiahnuť prezentáciu M. Zvaríková
U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu