E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

Seminár: Jazyk potrebuje pohyb/Sprache braucht Bewegung

25 februára, 2022

V rámci projektu "Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT_bilingválne" BIG_ling SK-AT organizujeme cezhraničný seminár a workshop: "Jazyk potrebuje pohyb".

Dátum: 22.03.2022 (online prostredníctvom ZOOM) od 9:00 do 15:00 hod.
Prednášajúca: Britta Bartoldus

Podpora jazyka a podpora pohybu spolu úzko súvisia a s vhodným zázemím ich možno integrovať v škole, škôlke aj doma. Kombinácia pohybu a jazyka umožňuje každému dieťaťu harmonicky rozvíjať motorické a jazykové schopnosti. V tento deň sa v praktických workshopoch vysvetlí a prehĺbi potenciál pohybu pri podpore jazykového vzdelávania. Program si stiahnite TU.

Registrácia možná do 15.03.2022 tu: https://forms.office.com/r/2GFjPascJ 

 

Im Rahmen des Projektes "Bildungskooperationen in der Grenzregion SK-AT_bilingual"
BIG_ling SK-AT organisieren wir das grenzüberschreitende Seminar mit Workshop: „Sprache braucht Bewegung“

Sprachförderung und Bewegungsförderung stehen in engem Zusammenhang und können in der Schule, im Kindergarten und zu Hause mit entsprechendem Hintergrund integriert werden. Bewegung und Sprache kombiniert ermöglicht jedem Kind eine harmonische Entwicklung motorischer als auch sprachlicher Kompetenzen. An diesem Tag wird das Potenzial von Bewegung bei der Unterstützung der Sprachbildung erläutert und in praxisnahen Workshops vertieft. Laden Sie den Programm hier herunter.

Termin: 22.03.2022 (online per ZOOM) von 9:00 bis 15:30 Uhr
Referentin: Britta Bartoldus

Anmeldung möglich bis zum 15.03.2022: https://forms.office.com/r/2GFjPascJ1

 

U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu