Objednať program
0
0,00  0 položiek

Žiadne produkty v košíku.

Seminár: Jazyk potrebuje pohyb/Sprache braucht Bewegung

25 februára, 2022

V rámci projektu "Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT_bilingválne" BIG_ling SK-AT organizujeme cezhraničný seminár a workshop: "Jazyk potrebuje pohyb".

Dátum: 22.03.2022 (online prostredníctvom ZOOM) od 9:00 do 15:00 hod.
Prednášajúca: Britta Bartoldus

Podpora jazyka a podpora pohybu spolu úzko súvisia a s vhodným zázemím ich možno integrovať v škole, škôlke aj doma. Kombinácia pohybu a jazyka umožňuje každému dieťaťu harmonicky rozvíjať motorické a jazykové schopnosti. V tento deň sa v praktických workshopoch vysvetlí a prehĺbi potenciál pohybu pri podpore jazykového vzdelávania. Program si stiahnite TU.

Registrácia možná do 15.03.2022 tu: https://forms.office.com/r/2GFjPascJ 

 

Im Rahmen des Projektes "Bildungskooperationen in der Grenzregion SK-AT_bilingual"
BIG_ling SK-AT organisieren wir das grenzüberschreitende Seminar mit Workshop: „Sprache braucht Bewegung“

Sprachförderung und Bewegungsförderung stehen in engem Zusammenhang und können in der Schule, im Kindergarten und zu Hause mit entsprechendem Hintergrund integriert werden. Bewegung und Sprache kombiniert ermöglicht jedem Kind eine harmonische Entwicklung motorischer als auch sprachlicher Kompetenzen. An diesem Tag wird das Potenzial von Bewegung bei der Unterstützung der Sprachbildung erläutert und in praxisnahen Workshops vertieft. Laden Sie den Programm hier herunter.

Termin: 22.03.2022 (online per ZOOM) von 9:00 bis 15:30 Uhr
Referentin: Britta Bartoldus

Anmeldung möglich bis zum 15.03.2022: https://forms.office.com/r/2GFjPascJ1

 

DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Svoje aktivity zameriavame najmä na nelesné ekosystémy, medzi ktorými sú vzácne a zarastajúce lúky, ubúdajúce mokrade, veľmi ohrozené rašeliniská i jedinečné slaniská či piesky. Pri ochrane, obnove a manažmente chránených území využívame prostriedky aplikovaného výskumu.
cartcrossmenu