E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

Stovka dobrovoľníkov pomáhala na Devínskej Kobyle

2 októbra, 2019

Vyše sto dobrovoľníkov sa stretlo v poslednú septembrovú sobotu pod Sandbergom v Národnej prírodnej rezervácii Devínska Kobyla, kde čistili a revitalizovali turisticky obľúbenú lokalitu.

Spoločnosť Volkswagen Slovakia organizuje dobrovoľnícke podujatie s názvom Zelená spolupráca na Devínskej Kobyle už od roku 2011 spolu s Miestnym úradom Devínska Nová Ves, Štátnou ochranou prírody SR a Inštitútom aplikovanej ekológie Daphne. Zamestnanci automobilky sa spolu s ďalšími dobrovoľníkmi každoročne stretávajú pod Sandbergom, kde čistia a revitalizujú okolie. Súčasťou prác bola aj tentoraz údržba a revitalizácia náučných chodníkov, orezy a vystrihovanie výrastkov náletových drevín, budovanie hotelov pre hmyz či stavba kŕmidiel pre vtáky.

„Ochrana životného prostredia patrí medzi priority Volkswagen Slovakia, čo dokazuje dlhodobý environmentálny program podniku, ako aj mnohé firemné a dobrovoľnícke aktivity. Teší nás, že Zelená spolupráca sa stala pre našich zamestnancov tradíciou. Zúčastňujú sa jej s celými rodinami, pričom k ochrane prírody vedú aj svoje deti. Tie mohli priložiť ruku k dielu pri stavbe hmyzích hotelov a kŕmidiel, ale tiež sa zapojiť do rôznych vzdelávacích aktivít a objavovať faunu a flóru v tejto prírodnej rezervácii,“ uviedol Róbert Ollári, vedúci oddelenia životného prostredia vo Volkswagen Slovakia.

Národná prírodná rezervácia Devínska Kobyla, špeciálne okolie Sandbergu patrí k najnavštevovanejším lokalitám v Bratislave. Nakoľko ide o chránené územie mimoriadneho významu s vysokou druhovou pestrosťou rastlín a živočíchov, ochranári vyzývajú turistov na väčšiu ohľaduplnosť a dodržiavanie zákona o ochrane prírody a krajiny pri návšteve tejto lokality. „Devínska Kobyla patrí medzi významné územia s vysokou biodiverzitou vzácnych druhov rastlín a živočíchov. Patria medzi ne viaceré druhy orchideí, hlaváčik jarný, poniklec veľkokvetý, zo živočíchov najmä hmyz. Výskyt týchto druhov je viazaný najmä na nelesné biotopy (lúky, skalnaté stepi), ktoré je potrebné chrániť pred zarastaním drevinami. Pre územie majú preto hlavný pozitívny význam riadené aktivity zamerané na starostlivosť o územie. Aby boli tieto aktivity efektívne, je potrebná účasť väčšieho počtu pracovníkov, preto je pomoc dobrovoľníkov veľmi vítaná,“ uviedol Viliam Vongrej, zástupca Štátnej ochrany prírody SR.

O obľúbenosti podujatia svedčí záujem vyše sto registrovaných dobrovoľníkov, ktorým záleží na životnom prostredí a neváhali sa vo svojom voľnom čase zapojiť do prospešných prác pri unikátnom chránenom nálezisku skamenelín Sandberg. Spolu so zamestnancami automobilky akcia prilákala aj desiatky obyvateľov Devínskej Novej Vsi. „MČ BratislavaDevínska Nová Ves sa už tradične spolupodieľa na príprave a aktivitách Zelenej spolupráce. Túto akciu sa snažíme propagovať medzi obyvateľmi Devínskej Novej Vsi prostredníctvom našej webstránky a časopisu Devex. Do práce pri čistení Devínskej Kobyly sa zapájajú obyvatelia mestskej časti spolu s pracovníkmi miestneho úradu. Všetci máme záujem byť užitoční pri ochrane životného prostredia. Oceňujeme tiež aktivity, ktoré sú každoročne pripravené pre deti a učia ich vážiť si prírodu v svojom okolí. Súčasťou programu je vždy aj prednáška o pôvodných druhoch rastlín a živočíchov, ktoré sa práve Zelenou spoluprácou snažíme spoznávať a chrániť. Veríme, že táto spoločná akcia susedov, ktorými sú Volkswagen Slovakia a mestská časť Devínska Nová Ves, splnila svoj účel a bola prospešná nielen prírode, ale aj všetkým, ktorí sa na nej zúčastnili,“ uviedla referentka výstavby a životného prostredia Tatiana Ledényiová z Miestneho úradu Devínska Nová Ves.

Ako dodala Martina Brinzíková Badidová z DAPHNE – Inštitútu aplikovanej ekológie: „Veľmi sa tešíme, že sa firmy na Slovensku začínajú čoraz viac zaujímať o ochranu prírody. Lokalita Devínska Kobyla je naozaj jedinečná a pre jej zachovanie je potrebná pomoc ľudí. Mnohé vzácne druhy rastlín a živočíchov tu udržíme iba v prípade, ak budú pravidelne odstraňované nálety drevín a udržiavaný lúčny charakter územia. Zvlášť by sme preto chceli oceniť prístup spoločnosti Volkswagen Slovakia, ktorej zamestnanci v rámci svojho voľného času pravidelne pomáhajú každý rok zachraňovať klenot Bratislavy – Národnú prírodnú rezerváciu Devínsku Kobylu.“

U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu