E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

Sysle, sovy, dravé vtáky, význam lesa či vody – aj taký bol rok aktivít pre Natura 2000 na Muránskej planine

3 marca, 2023

Národný park Muránska planina patrí medzi najmladšie národné parky na Slovensku (spolu je ich 9), avšak medzi chránené územia patrí od roku 1976.

Muránska planina sa spája s výskytom sysľa pasienkového v lokalite Biele vody. Tu môžeme sysľa nielen pozorovať, ale ho aj prikŕmiť jablkom, či slnečnicou. Uvidíme ho po prebudení zo zimného spánku – prvé sysle sa spravidla prebúdzajú koncom februára a aktívne sú do augusta až októbra. Biele vody sú súčasťou územia európskeho významu Muránska planina (SKUEV0225 Muránska planina) a chráneného vtáčieho územia Muránska planina – Stolica.  

Príjemné augustové počasie využila správa NP Muránska planina na infostánok pre verejnosť (4.8.2022), na ktorom sa verejnosť prostredníctvom interaktívnych ukážok dozvedela viac o význame sysľa v prírode. Ochranári ho nazývajú aj „ekomanažér“, pretože dokáže pozitívne ovplyvniť prítomnosť mnohých druhov rastlín a živočíchov v mieste, kde žije. Verejnosť sa v infostánku dozvedela aj veľa zaujímavých informácií o vodných bezstavovcoch, ktoré žijú v rieke Muránka. Muránka je zachovalá podhorská riečka prameniaca ne´daleko sysľoviska Biele vody. Je súčasťou siete chránených území NATURA 2000 (SKUEV2285 Alúvium Muráňa). Nemenej zaujímavé boli hry pre deti zamerané na spoznávanie pobytových znakov zvierat, motýľov, či určovania rôznych druhov vtákov.   

V aktivitách pre školy a verejnosť pokračovala správa aj v októbri a decembri. Hrdzavá dolina bola miestom, kde  žiaci a žiačky spoznali dravé vtáky, tajuplný život v mŕtvom dreve, ako samotná dolina vznikla a akú silu má voda. Hrdzavá dolina patrí k najdlhším a najkrajším dolinám v Národnom parku Muránska planina. Jej dno dosiaľ modeluje Hrdzavý potok s viacerými menšími vodopádmi, či kaskádami. Je tiež jednou z najcennejších prírodovedných lokalít národného parku s výskytom vzácnych rastlinných, živočíšnych i lesných spoločenstiev, preto je súčasťou územia európskeho významu Muránska planina (SKUEV0225 Muránska planina) a chráneného vtáčieho územia Muránska planina – Stolica.  

V rámci akcie mesta Revúca - Hubertova jazda (8.10.2022) pripravila Správa NP Muránska planina infostánok na námestí, zameraný aj na druhy, ktoré môžeme pozorovať v územiach Natura 2000.

Prednáška „Sovy – duchovia lesa“ zaujala 3 gymnázia v okolí Muránskej planiny - gymnázium Martina Kukučína v Revúcej, Evanielické gymnázium v Tisovci a gymnázium Sama Chalupku v Brezne. Študenti sa oboznámili s významom chránených území siete Natura 2000, zaujal ich zaujímavý spôsob života nočných živočíchov – sov.  Mali možnosť si aj chytiť ich pierka, ktoré sú oproti iným vtáčím pierkam veľmi ľahké a preto sa sovy pohybujú veľmi potichu. Týždeň Natura 2000 sa uskutočnil v dňoch 12.-14.12.2022. 

Aktivity pre školy a verejnosť sa uskutočnili v rámci projekt LIFE-IP NATURA 2000 SVK (LIFE19 IPE/SK/000003), ktorý je financovaný Európskou úniou v rámci programu LIFE a zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom MŽP SR.

U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu