E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

V GLOBE bádajú aj školy zo znevýhodneného prostredia

23 júna, 2021

Do programu GLOBE sa v tomto roku zapojili aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia. Učitelia zo 4 škôl z rôznych kútov Slovenska sa zúčastnili školení, pravidelných odborných online seminárov a dostali metodické materiály, pomôcky ako aj technické zabezpečenie v podobe notebookov. Učitelia si osvojili metódy učenia vonku a bádateľsky orientovaného vyučovania aj počas dištančného vzdelávania a získali praktické tipy pre každodenné aktivity s deťmi.  V rámci vyučovania tak napríklad učitelia so žiakmi skúmajú púčiky, merajú dĺžku listov, objímajú stromy a merajú ich výšku. Vnárajú sa však aj do tajov kolobehu uhlíka, ručne si vyrábajú pomôcky na meranie priehľadnosti vody, pozorujú kvapkovou lupou alebo určujú  druhy oblakov.

Tešíme sa, že zavedením týchto inovatívnych metód výučby sa aj žiaci z rómskych komunít s chuťou púšťajú do bádania, objavujú doteraz možno prehliadané krásy prírody vôkol seba a zároveň objavujú aj vlastné schopnosti a znalosti. Pravidelné vyučovanie vonku prináša deťom aj učiteľom nové možnosti vzájomnej komunikácie, motivácie a tímovej práce, pričom si zároveň budujú vzťah k prostrediu, ktoré ich obklopuje. Spoločne so spoznávaním a sledovaním prírodných cyklov, ich zachytením v podobe meraní či výtvarnej tvorby si žiaci zvyšujú svoju prírodovednú gramotnosť a  získavajú prepojenie na krajinu, v ktorej žijú.

Do programu GLOBE sa v tomto roku zapojili aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia. Učitelia zo 4 škôl z rôznych kútov Slovenska sa zúčastnili školení, pravidelných odborných online seminárov a dostali metodické materiály, pomôcky ako aj technické zabezpečenie v podobe notebookov. Učitelia si osvojili metódy učenia vonku a bádateľsky orientovaného vyučovania aj počas dištančného vzdelávania a získali praktické tipy pre každodenné aktivity s deťmi.  V rámci vyučovania tak napríklad učitelia so žiakmi skúmajú púčiky, merajú dĺžku listov, objímajú stromy a merajú ich výšku. Vnárajú sa však aj do tajov kolobehu uhlíka, ručne si vyrábajú pomôcky na meranie priehľadnosti vody, pozorujú kvapkovou lupou alebo určujú  druhy oblakov.

Tešíme sa, že zavedením týchto inovatívnych metód výučby sa aj žiaci z rómskych komunít s chuťou púšťajú do bádania, objavujú doteraz možno prehliadané krásy prírody vôkol seba a zároveň objavujú aj vlastné schopnosti a znalosti. Pravidelné vyučovanie vonku prináša deťom aj učiteľom nové možnosti vzájomnej komunikácie, motivácie a tímovej práce, pričom si zároveň budujú vzťah k prostrediu, ktoré ich obklopuje. Spoločne so spoznávaním a sledovaním prírodných cyklov, ich zachytením v podobe meraní či výtvarnej tvorby si žiaci zvyšujú svoju prírodovednú gramotnosť a  získavajú prepojenie na krajinu, v ktorej žijú.

„Meranie púčikov, pestovanie priesad, úprava záhonov či fotografovanie meniacej sa prírody, výroba exteriérovej učebne z drevených paliet – to je len malá ukážka toho, čo sa im/nám podarilo v tomto školskom roku,“ krásne zhodnotila pani učiteľka Monika Podolinská zo zapojenej Základnej školy v Muránskej Dlhej Lúke. Ako vidieť, posilňovanie vzťahu k prírode formou praktického vzdelávania vonku otvára cestu aj k jej ochrane.

Zapojenie znevýhodnených škôl do programu GLOBE bolo možné vďaka finančnej podpore Nadácie Slovenskej sporiteľne, ktorá v rámci výzvy #mamnato špeciál podporila náš projekt „V bádaní nás nič nezastaví“. Veríme, že naša spolupráca na tomto jedinečnom medzinárodnom programe sa bude ďalej rozvíjať a prinesie bádanie aj do ďalších škôl v znevýhodnených regiónoch.

U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu