E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

Vedomí učitelia – osobnosť, vzťahy, metódy/ Čo je pre žiaka najdôležitejšie?

3 apríla, 2020

Príručka pre posilnenia učiteľa – Karol Herian

Ak sa dieťa nedokáže učiť spôsobom, ako my učíme, možno by sme mali učiť tak, ako sa ono dokáže učiť.“ (Ignacio Nacho Estrada)

 

Vďaka čomu sú študenti v škole úspešní? Ktoré faktory vo vzdelávacom systéme sú tie najdôležitejšie, vďaka ktorým žiaci dosahujú výborné výsledky? Podobné otázky si dávali učitelia celé storočia, kladú si ich dnes a samozrejme, sú predmetom mnohých výskumov.  A aká je odpoveď?

Ak na tieto otázky nevieme presne odpovedať alebo máme len neoverené domnienky či dohady, ťažko môžeme systematicky zlepšovať naše školstvo. Ak zo škôl vychádzajú spokojní a úspešní žiaci,  môže za to ich povaha, talent, riaditeľ školy, učebné osnovy či rodinné prostredie? Je za to zodpovedný učiteľ, klíma v škole, metódy vyučovania, usilovnosť žiaka alebo rozhodujú jeho spolužiaci?

John Hattie, austrálsky výskumník a profesor na Univerzite v Melbourne, sumarizuje a komentuje výsledky výskumov, podľa ktorých je rozhodujúcim faktorom v celom systéme vzdelávania osobnosť žiaka a potom učiteľ.[1]

 

Podľa syntézy tisícok odborných štúdií [2] najväčší vplyv na žiakove výsledky má jeho vlastná osobnosť, jeho vlastnosti, talenty, správanie. Korelácia medzi schopnosťami žiaka a jeho výsledkami je vysoká, no práve učiteľ je ten druhý najdôležitejší činiteľ v celom systéme, ktorý môže žiakove výkony podporiť alebo oslabiť.

Opakujeme, zo všetkých vonkajších faktorov najväčší vplyv na to, ako sa žiakom darí má učiteľ – konkrétna osoba, ktorá vojde do triedy a svojím jedinečným spôsobom, deň za dňom,  pracuje so svojimi zverencami.

 

 

Vplyv „domova“ sa samozrejme podstatným spôsobom prejavuje v osobnosti žiaka, v tomto výskume sa „domovom“ myslí skôr podpora žiaka pri učení sa.  Zaujímavé je tiež, že „škola“ – budova, veľkosť tried, učebné plány, financie... – to všetko má veľmi malý vplyv na žiakove výsledky.

 

Keď si uvedomíme, na čo všetko dávame v našom školstve dôraz, koľko investujeme do vybavenia a technológií, meraní a certifikácií, ako veľmi riešime vzdelávacie politiky, zriaďovateľov, metodiky, akreditácie, meníme obsahy a programy a potom všetko administratívne dokladujeme... a pritom to najdôležitejšie si všímame veľmi málo. Zmenu k rastu a učeniu sa u žiakov garantuje predovšetkým učiteľ – učiteľka. Človek, ktorý vstúpi do triedy, zavrie za sebou dvere a stovky, stovky hodín, rok po roku trávi so svojimi žiakmi. Tento učiteľ má najväčší vplyv na to, ako sa žiakom darí, ako sa učia, čo dokážu, akí sú a s čím zo škôl odídu. Spôsob komunikácie, vytváranie atmosféry, zvládanie náročných situácií a predovšetkým spôsob učenia za zavretými dverami,  nezávisle od celého systému a politiky okolo, je to, čo rozhoduje.

Dokazujú to výskumy a asi sme to intuitívne všetci vedeli  – osobnosť učiteľa, jeho danosti, hodnoty, správanie a pedagogické kompetencie sú esenciou skutočne kvalitného vzdelávania a výchovy žiakov.

Máme dosť skvelých učiteľov? Vieme ich lepšie pripraviť, posilniť a oceniť?

 

CVIČENIE   Tajomstvo výborného učiteľa  

Ako by ste sformulovali do troch viet „tajomstvo výborného učiteľa“?

Nájdite si čas a napíšte charakteristiku, vlastnosti či správanie sa výborného učiteľa. Zdanlivo jednoduchá úloha vám pomôže jasne si uvedomiť podstatu vášho povolania a možno vám bude aj kompasom pri vašej práci i vlastnom rozvoji.

Toto cvičenie je vhodné urobiť aj v skupine. Jednotlivci zapíšu svoje vyjadrenia na farebné papiere a tie nepodpísané vyvesia na stenu. Následne kolegovia môžu hádať a argumentovať, kto je autorom ktorého výroku.

[1]  Hattie, J. A. (1992a). Towards a model of schooling: A synthesis of meta-analyses. Australian Journal of Education, 36, 5–13.
[2] Hattie, J. A., Clinton, J. C., Thompson, M., & Schmitt-Davis, H. (1996). Identifying expert teachers. Chapel Hill, NC: North Carolina Association for Research in Education.

Viac TU.

 

 

Karol Herian - Príručka pre posilnenie učiteľov/časť Čo je pre žiaka najdôležitejšie?

Vydané v rámci projektu „Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT“ realizovaného v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT

 

Auf Deutsch:

Karol Herian: Bewusste PädagogInnen - Persönlichkeit, Beziehungen, Methoden / Handbuch für Unterstützung der Lehrer

U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu