E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

Vedomí učitelia – osobnosť, vzťahy, metódy/ Naše školy pre učiteľov

2 apríla, 2020

Príručka pre posilnenia učiteľa – Karol Herian

Čo by mohlo byť vznešenejšie povolanie a cennejšia rola pre štát, než to,

keď dospelý pomáha rásť novej generácii.“  (Marcus Tullius Cicero)

 

Mnohí učitelia sa necítia v dnešných školách dobre. Milujú svoju prácu, chcú ostať v školstve, chcú dobre učiť a predsa sa im ťažko hľadá miesto a priestor pre realizáciu svojho poslania, často strácajú porozumenie svojich kolegov alebo rodičov. A predsa pokračujú kvôli svojim žiakom, hoci často na hrane sebaobetovania sa.

Všeobecne, pedagógovia na základných a stredných školách sa často stretávajú s neľahkými výzvami:  nízky spoločenský status a platové ohodnotenie, náročné pracovné podmienky, strata motivácie, neľahké vzťahové situácie so žiakmi, zasahovanie rodičov, nedostatočná kvalita pregraduálneho a kontinuálneho vzdelávania, feminizácia profesie, nedorozumenia kvôli prehlbujúcim sa generačným priepastiam, potreba prijímať nové technologické nástroje, meniace sa nároky, syndróm vyhorenia, rezignácia a vyčerpanie z náročnej sociálnej interakcie, únava z neúspešných pokusov o zmenu, administratívna záťaž, únik kvalifikovaných odborníkov zo školstva...

 

Aby učitelia zvládli odborné, sociálne ale i metodické a osobnostné výzvy, ktoré pred nimi v škole vyvstávajú, musia sa učiť, meniť, rásť a prispôsobovať sa. Ak na dlhšiu chvíľu ustrnú vo vlastnom rozvoji, oslabia seba a neslúžia najlepšie svojim žiakom.

Tento postoj je pre niektorých učiteľov absolútne samozrejmý. Vidíme ich, ako sa pýtajú, ako sa zaujímajú:  Ako lepšie učiť? Aké zdroje a metódy použiť? Aký je môj žiak a ako myslí? Ako s ním komunikovať? Z čoho pramení jeho správanie? Ako naň reagovať? Čím ho motivovať?

A súčasne je tento postoj – potreba stáleho učenia sa – pre druhú časť pedagógov celkom cudzí. Stretávame aj takých. Kde chýba porozumenie a vnútorná motivácia, kde je veľa „starého“ poznania a málo radosti z práce, je i všetko vzdelávanie učiteľov v oblasti odborných, pedagogických, sociálnych či osobnostných kompetencií útrpné a nedostatočné.

Takýchto rôznych učiteľov máme v našom školstve.

Ale ak nám záleží na naozaj dobrých školách, kde sa deti a mladí ľudia radi učia, potrebujeme predovšetkým dobrých učiteľov. Áno, aj štátnu vzdelávaciu politiku, aj transformáciu obsahu a osnov vzdelávania, finančné a technologické zázemie, ale najskôr dobrých učiteľov. Len vďaka nim môžu byť školy zdravé, demokratické a humánne. Nikto iný, len dobrí učitelia môžu byť garantmi zmien celkovej atmosféry, ktorá podporuje autenticitu a tvorivosť žiakov, ich slobodu, kritické myslenie a preberanie zodpovednosti.  Kvalitný obsah vzdelávania, ktorého súčasťou je ľudská a kooperatívna stránka učiacich sa procesov, vyžaduje pripravených, múdrych, ale aj spokojných učiteľov. Veľmi si ich vážime a veľmi ich potrebujeme.

 

CVIČENIE  Moje povolanie

Vezmite si pero a venujte pätnásť minút bdelej práci na tomto cvičení.[1]  Ďalej sú uvedené začiatky viet a pokúste sa ich, jednu po druhej, dokončiť. Prosím, nepremýšľajte príliš. Keď  postúpite k ďalšej vete a necítite žiaden impulz na jej dokončenie, uvedomte si svoje pocity a  prejdite na ďalšiu vetu.

Toto nie je cvičenie,  ktoré musíte vyplniť správne. Tento text je sprievodcom, ktorý vás pozýva k pozornejšiemu pohľadu na vašu prácu.

Po dokončení všetkých viet, prosím, zostaňte so svojím dychom a zotrvajte dve až tri minúty v tichosti. Ako sa cítite? Potom si znova prejdite text. Aké odpovede, témy, otázky a výroky sa vám zdajú najdôležitejšie? Čo tie odpovede vyjadrujú?

Získali ste stručný vhľad do komplexnosti vašej práce. Možno sa k tomuto cvičeniu vrátite neskôr a uvedomíte si, ako ste odpovedali s odstupom času, všimnete si zmeny vo vašom vnímaní a vykonávaní práce.

Toto cvičenie si môžete urobiť aj v skupine kolegov. Po individuálnej práci sa stretnite v dvojiciach či menších skupinkách a zdieľajte si svoje odpovede, pocity, pozorovania. Pozorne počúvajúci partner vám môže ponúknuť svoju reflexiu.

 

ZOZNAM VIET PRE UČITEĽOV

Práca je ...

Učiteľ je ...

Môj základný postoj, keď som v škole ...

Môj základný postoj, keď som doma ...

Moje pracovné prostredie ...

Najsilnejšou motiváciou pre moju prácu je ...

Ak by som si mohol vybrať, rád by som pracoval ...

Za svoju prácu dostávam ...

Pracujem, aby ...

Zo všetkých činností v škole mám najradšej ...

Keď sa pozriem na prácu iných učiteľov, oceňujem ...

Ak by som neučil ...

Keby som mal veľa peňazí, pracoval by som ...

Moja najväčšia zručnosť v práci je ...

Mojou hlavnou slabosťou v práci je ...

Iní ma vnímajú ako učiteľa, ktorý ...

Moji rodičia moju prácu ...

Môj partner moju prácu ...

Moju prácu najviac uznáva ...

Keď som za môj výkon kritizovaný, ....

Môj sen ohľadom učiteľskej práce ...

Aby som naplnil svoj sen, potrebujem ...

Najväčšie stresory v mojej práci sú ...

V práci som šťastný, keď ...

Ideálny deň ...

Najhoršia časť mojej práce je ...

To, ako pracujem ovplyvňuje ...

Moje prevládajúce emócie počas práce  ...

Moje prevládajúce emócie po práci ...

Počas prestávok ...

Voľnočasové aktivity a pracovné aktivity sa líšia ...

Moje najcennejšie skúsenosti v práci ....

Cítim sa v práci úplne slobodne, keď ...

[1] Toto cvičenie je inšpirované pracovným listom Kai Romhardta, ktorý ho používal na seminároch Mindfulness at Work seminars.  In http://mindfulnessbell.org

 

 

Karol Herian - Príručka pre posilnenie učiteľov/časť Naše školy pre učiteľov

Vydané v rámci projektu „Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT“ realizovaného v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT

 

Auf Deutsch:

Karol Herian: Bewusste PädagogInnen - Persönlichkeit, Beziehungen, Methoden / Handbuch für Unterstützung der Lehrer

 

U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu