E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

Vedomí učitelia – osobnosť, vzťahy, metódy / Osoba a rola

5 apríla, 2020

Príručka pre posilnenia učiteľa – Karol Herian

Čím lepšie si uvedomujeme roly v našom povolaní, tým viac môžeme prispieť k vyjasneniu našich interakcií.“ (Lukas Hohler)

 

Pri pohľade zvonku a bez dlhého uvažovania by sme povedali, že človek, ktorý je zamestnaný ako pedagóg vystupuje v škole predovšetkým v role učiteľa – učí a vedie svojich žiakov.  Skutočná práca pedagóga je však veľmi komplexná a každý učiteľ počas svojich pracovných dní v škole zastáva desiatky čiastkových rolí.  Väčšinou si to ani neuvedomuje, odlišné roly na seba naberá často automaticky, pričom mnohé sú veľmi odlišné a v mnohých prípadoch aj celkom protichodné. Občas vystupuje v role záchrancu a inokedy v role trestajúceho, raz je dôverník a inokedy kontrolór.

Najprv si vymenujme niekoľko rolí, s ktorými majú skúsenosť takmer všetci učitelia na Slovensku. Bežná učiteľka – tentoraz v ženskom rode – často vystupuje v rolách ako  vrátnička, psychologička, zamestnankyňa, údržbárka, IT expertka, dôverníčka,  manažérka, krotiteľka, sudkyňa,  slúžka, bojovníčka, obhajkyňa, informátorka, policajtka, motivátorka, mama, speváčka, zdravotníčka,  improvizátorka, herečka, študentka, odborníčka, skúšajúca, učiteľka, animátorka, špiónka, sekretárka, triedna, rozhodkyňa, dozorkyňa, kamarátka, vymáhačka peňazí, servírka, výchovná poradkyňa, robotníčka...

A práve to, akým spôsobom konkrétny učiteľ tieto roly zastáva a vykonáva, rozhoduje o kvalite jeho profesionálneho výkonu.

(Obr. Vizualizácia rolí učiteľa na seminári.)

Čím lepšie si človek uvedomuje, kedy a ako vstupuje/vystupuje do špecifických rolí, tým lepšie bude rozumieť svojmu povolaniu a bude ho vykonávať s väčšou jasnosťou a presvedčivosťou.

Často musia učitelia – z povahy svojho povolania a podľa konkrétnej situácie – zastávať roly, ktoré im nie sú blízke, ktoré dokonca nemajú radi alebo ich nevedia dobre vykonávať. Je to nepríjemnosť, ale patrí k práci. Niekto neznáša rolu „policajta“ ale občas je úplne nutná a oprávnená – a ak sa vhodným spôsobom neuplatní, učiteľ sa oslabí a nevykonáva svoju prácu dobre. Inému človeku nepasuje rola „administrátora“, ale k výkonu povolanie ju musí občas zastávať, podobne inému človeku nemusí vyhovovať rola „dôverníka“ alebo  „sudcu“.

Dobrá správa je, že učiteľ nie je „policajt“, „administrátor“, „dôverník“ či „sudca“ – sú to len čiastkové roly, ktoré občas na seba účelovo prevezme a potom ich vedome pustí. A práve táto schopnosť vedome vstupovať do rolí a vystupovať z nich je podstatou flexibilného a zdravého výkonu učiteľského povolania. Učiteľ ako osoba nie je rolou, on roly zastáva a z nich koná, komunikuje, povzbudzuje či sankcionuje.

Občas sa stáva, že človek sa „zasekne“ v istej role a je v nej dlhšie, ako je potrebné či dokonca ju využíva natrvalo. Občas sa niekto „zaľúbi“ napríklad do roly „kritika“ či  „roztlieskavača“ a počas celého dňa a v rôznych situáciách pracuje, komunikuje a učí ako kritik či nadšený povzbudzovač. A iné roly nevyužíva. Takýto prístup, samozrejme, veľmi limituje jeho výkon.

 

CVIČENIE  Ako roly využívam

Zamyslite sa nad zoznamom rolí, ktoré zastávate v škole. Hárok papiera rozdeľte na 4 časti a rozmiestnite svoje roly do 4 kvadrantov podľa toho, ako často ich zastávate a ako ich máte radi.

často a  nerád:

často a rád:

zriedkavo a nerád:

zriedkavo a rád:
Čo vám tieto štyri kvadranty ukázali? Ste v niektorej role častejšie, ako je potrebné? Ktoré roly využívate málo?

Ktorú rolu by ste mali využívať častejšie? Čo by to vám a vašim žiakom prinieslo? Ako sa môžete naučiť vstupovať do tejto roly a využívať ju?

Ak cvičenie robíte v skupine, výstupy si navzájom zdieľajte.

 

Pozrime sa na veľmi praktické uplatnenie práce s rolami v učiteľskom povolaní. Švajčiarsky psychológ Lukas Hohler, ktorý ja autorom programu pre pedagógov „Posilnení učitelia a učiteľky“[1] uvádza viacero príkladov, v ktorých ujasnenie rolí zefektívňuje rozhovory.

 

Vďaka tomu, že učiteľ vyjasní, z akej roly práve hovorí, môže komunikovať a riešiť aj náročné situácie s partnerom (žiakom, kolegom, rodičom) oveľa jasnejšie a bezpečnejšie.

 

V komunikácii si takto vyjasňujeme, že nejde o osobu ale o rolu a teda ide o vec:

„Ako tvoja učiteľka ti teraz hovorím...“

„Ja som učiteľka, vy ste rodičia...“

„Aké je to pre vás ako rodičov počúvať moje vysvetlenia?“

„Musím sa vás niečo spýtať. Mám dojem, že si myslíte, že ako učiteľka som zodpovedná za slovník vášho syna. Je to tak alebo ako to vidíte?“

„Osobne si myslím... ako učiteľ hovorím...“

„Si tu žiak a ako žiak je tvojou úlohou... Uvedomuješ si to?“

„Možno sa budeme musieť porozprávať o našich rolách... Moje chápanie roly učiteľky nie je také, že som zodpovedná za výchovu vášho syna. Súhlasíte?“

 

CVIČENIE   Moje vzťahy    

Zamyslite sa nad svojím školským svetom a pomenujte päť žiakov, s ktorými máte najsilnejšie vzťahy – vzťahy, ktoré vás inšpirujú, tešia, sú zdravé či inak zaujímavé.  Mená týchto žiakov vpíšte do lupeňov kvetu.

Následne si pomenujte a zapíšte mená piatich žiakov, s ktorými máte náročné vzťahy – tlačia, bolia vás, nefungujú, zaťažujú.

Do stredu každého kvietka si môžete vpísať svoje meno.

 

 

Ak sa pozriete na prvý kvet, dokážete pomenovať kvalitu či hodnotu, ktorú vám každý jeden vzťah prináša? Prečo je pre vás dôležitý? Zapíšte si to ku každému lupeňu. Aká je podobnosť medzi týmito piatimi vzťahmi? V čom to je, že mám tieto dobré vzťahy? V čom spočíva kľúč k týmto pekným vzťahom?  (Predovšetkým identifikujte, čo vy v tomto vzťahu robíte, resp. nerobíte.)

 

Ak sa zamyslíte nad druhým kvetom, viete pri každom mene identifikovať dôvody pre komplikovaný vzťah? Zapíšte si to ku každému lupeňu. Aká je podobnosť medzi týmito piatimi vzťahmi? V čom to je, že sú tieto vzťahy zaťažujúce? (Predovšetkým identifikujte, čo vy v tomto vzťahu robíte, resp. nerobíte.)

 

Ak robíte cvičenie v skupine, môžete si svoje obrázky a výpovede zdieľať.

Následne môžete v spoločnej diskusii pomenovať a spísať, čo najlepšie podporuje vzťahy: aké postoje, aktivity, aké hodnoty, typy jednania, spôsoby komunikácie a pod.

[1] Hohler, L., Goodbread J., Posilnení učitelia a učiteľky, príručka pre posilnenie osobnosti a líderských zručností učiteľov a učiteliek. Inštitút procesorientovanej psychológie, Piešťany, 2014.  Viac o programe nájdete TU.

 

 

Karol Herian – Príručka pre posilnenie učiteľov/časť Osoba a rola

Vydané v rámci projektu „Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT“ realizovaného v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT

 

Auf Deutsch:

Karol Herian: Bewusste PädagogInnen – Persönlichkeit, Beziehungen, Methoden / Handbuch für Unterstützung der Lehrer

 

U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu