E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

Vedomí učitelia – osobnosť, vzťahy, metódy/ Tajomstvo výborného učiteľa

4 apríla, 2020

Príručka pre posilnenia učiteľa – Karol Herian

Priemerný učiteľ rozpráva. Dobrý učiteľ vysvetľuje. Výborný učiteľ ukazuje. Najlepší učiteľ inšpiruje.“ (Charles Browne)

 

V roku 2018 sa na Slovenku uskutočnil prvý ročník súťaže Učiteľ Slovenska, ktorá je súčasťou medzinárodnej súťaže Global Teacher Prize.  Do národného kola súťaže sa zapojilo 100 učiteľov a desiatku finalistov vybrala sedemčlenná odborná medzinárodná komisia. „Sledovali sme, ako učiteľ dosahuje úspech u každého žiaka, ale i to, akým spôsobom učí, aké používa metódy a inovácie. Dôležité bolo i to, ako dokáže inšpirovať a spolupracovať s inými učiteľmi,“ povedal Juraj Hipš z Komenského inštitútu a neziskovej organizácie Živica, ktoré súťaž organizovali.[1]

Víťazkou súťaže sa stala Zuzana Tkáčová z Gymnázia sv. Edity Steinovej v Košiciach a nižšie uvádzame niektoré jej odpovede o jej práci v roli stredoškolskej profesorky.  Je to výpoveď o „tajomstve výborného učiteľa“.[2]

„Často si myslíme, že žiaci chcú známky. V skutočnosti chcú zažiť pocit úspechu a to, že si ich na hodine učiteľ všimne a pochváli. Vtedy majú chuť pracovať ďalej.“  Učiteľka informatiky Zuzana Tkáčová dosiahla, že v ich škole z kedysi neobľúbenej informatiky maturuje 25 percent žiakov a tretina z nich sú dievčatá, čo je najviac zo všetkých gymnázií na Slovensku.

„Základom je dobrá atmosféra na hodine – otvorená, partnerská, bezstresová, podnetná. V takom prostredí má žiak chuť pracovať a zapájať sa do aktivít.“ Núti svojich zverencov robiť chyby. „Ak má žiak sám skúmať alebo tvoriť, chyba je zlomový okamih, pri ktorom sa najviac naučí. A predovšetkým veľa chválim. Spontánna, prirodzená pochvala za zaujímavý nápad či myšlienku je veľmi silný motivačný nástroj,“ vysvetľuje.

Rada si spomína napríklad na Olíviu, ktorá na prvej hodine povedala, že ani netuší, prečo tam je a informatika ju nebaví. „Prvý polrok sme sa trochu trápili, napokon skončila ako jediná s dvojkou na vysvedčení. Potom však prišla téma 3D modelovanie, kde sa doslova našla a úplne ožila. O to viac som ju mohla pochváliť a ukázať jej práce ostatným spolužiakom. Od tej chvíle neexistoval žiadny rozdiel medzi ňou a zvyškom skupiny.“

Žiaci si podľa Zuzany Tkáčovej uvedomujú, že v budúcnosti budú žiť v digitálnej spoločnosti, ktorá bude značne odlišná. „Preto sa im snažím predstaviť digitálne technológie a tvorivú prácu s nimi ako formu superschopnosti, vďaka ktorej majú reálnu šancu o pár rokov zmeniť svet.“

Neexistuje iba jedno tajomstvo výborného učiteľa, dejiny kultúry nám priniesli a prinášajú tisíce odpovedí a na tomto mieste nie je v našich silách ho odhaliť.  A predsa si trúfame dať radu, ako sa k odpovedi dopracovať: Prosím, opýtajte sa svojich žiakov.

 

CVIČENIE  Čo vravia žiaci

Pokúste sa vžiť do myslenia a cítenia vašich žiakov a naformulujte do troch viet „Tajomstvo výborného učiteľa“.

Ako sa líši odpoveď od tej, ktorú ste vypracovali v predchádzajúcom cvičení?

A ste si istý tým, čo si myslíte, že si myslia žiaci? Opýtali ste sa ich? Väčšina učiteľov, aj keď učia desiatky rokov, sa nikdy neopýtala, čo deti potrebujú a čo oceňujú na učiteľovi. Ako je to možné? Ako môžu učitelia roky učiť a nevedieť, čo od nich žiaci očakávajú? Prečo sa nepýtajú a prečo nepočúvajú? Majú strach? Patríte medzi takýchto učiteľov aj vy?

Nájdite spôsob, ako si reálne vypýtať od žiakov odpovede na túto otázku. Dokážete počúvať a zozbierať dostatok výpovedí? Čo sa v nich objavuje?

Viete do tohto projektu pozvať aj ostatných kolegov?  Čo vám to prinesie a čo s tým urobíte?

 

Azul Terronez, učiteľ a spisovateľ  počas dvadsiatich štyroch rokov svojej pedagogickej praxe kládol svojím žiakom stále dokola tú istú otázku:  V čom spočíva tajomstvo výborného učiteľa? [3] Jedna z najinšpiratívnejších odpovedí, ktoré dostal od 26 tisíc žiakov v rôznych krajinách sveta znela nasledovne: Rozmýšľa ako dieťa, ale koná ako dospelý.

Pozrime sa aj na niektoré ďalšie výpovede žiakov v Azulovom prieskume:

Neberie sa príliš vážne.

Skvelý učiteľ je jablká.

Rozumie, že deti majú život aj mimo školy.

Výborný učiteľ  je „chill“.  (nepanikári, je v pohode v každej situácii)

Pomôže žiakom, keď majú problém.

Skvelý učiteľ nie je učiteľ.

Ukáže pred žiakmi pokoru.

Nielen rozpráva, ale aj skutočne počúva.

Dobrý učiteľ si spieva.

Výborný učiteľ sa rád učí.

 

Rozumieme týmto odpovediam? Dokážeme počúvať? Vieme skutočne vnímať, čo žiaci od učiteľa potrebujú?

Keď žiak povie, že výborný učiteľ sa rád učí, znamená to, že oceňuje u učiteľa aj priznanie sa k nevedomosti, aby sa potom niečo nové mohol naučiť. Žiak nechce experta s konečným poznaním, chce vidieť dospelého človeka, ktorý sa učí s ním, mení sa, objavuje a poznáva „po novom“. Je príkladom pokory, má záujem, odvahu a vie, ako sa sám učiť.

Skvelý učiteľ pomôže žiakovi, keď má problém. Znie to jednoducho. Ale vieme vnímať svojich žiakov? Naozaj ich počúvame? Vieme, kedy a aký problém majú? Alebo máme plno domnienok o ich povahe, správaní, hodnotách, výchove či o ich kamarátoch a záujmoch?

Čo viac než expertov a nositeľov odborného poznania žiaci naozaj chcú a potrebujú?

Čo z toho im môžem v našej škole dať?

 

CVIČENIE  Moje roly

Zamyslite sa nad rôznymi rolami, ktoré počas školského roku zastávate. Najprv sa zdá, že ich nie je veľa, ale časom vám začne zoznam rásť.  (napríklad: upratovač, kontrolór, kolega, kamarát, polievač kvetov...)   Dokážete ich zapísať aspoň desať či pätnásť?

Ak cvičenie robíte v skupine, po individuálnej práci spíšte všetky odpovede a zaiste objavíte aspoň dvadsaťpäť rolí, ktoré každý učiteľ bežne zastáva.

Čo vám pohľad na toto množstvo rolí hovorí?

[1]  https://kosice.korzar.sme.sk
[2] https://plus.sme.sk
[3] Azul Terronez je autor knihy "The Art of Apprenticeship" a v súčasnosti koučuje učiteľov a riaditeľov škôl po celom svete.  Jeho prezentáciu na TED konferencii si môžete pozrieť TU.

 

 

Karol Herian - Príručka pre posilnenie učiteľov/časť Čo je pre žiaka najdôležitejšie?

Vydané v rámci projektu „Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT“ realizovaného v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT

 

Auf Deutsch:

Karol Herian: Bewusste PädagogInnen - Persönlichkeit, Beziehungen, Methoden / Handbuch für Unterstützung der Lehrer

U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu