E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

Vedomí učitelia - osobnosť, vzťahy, metódy - Úvod

30 marca, 2020

Príručka pre posilnenia učiteľa - Karol Herian

Pozývame vás na krátku prechádzku po cestách dozrievania vedomých učiteliek a učiteľov.

Pod nebem jiné cesty k napravení zašlosti není, jedině mládeže dobré vedení.“

(Jan Amos Komenský)

Výborní učitelia, múdri, silní, skvelí, najlepší...  Chceli sme to mať už v názve, ale napokon budeme uvažovať a písať  o „vedomých“ učiteľoch. To stačí. Vedomí učitelia v našich školách, to si prajeme všetci.

A aké je tajomstvo „vedomého“ učiteľa?[1]  Aký je to človek, čo vie, čo nevie, ako sa správa a ako pracuje? Ako sa z človeka „stáva“ vedomý učiteľ? Dejiny kultúry i naša osobná skúsenosť  nám dávajú tisíce odpovedí. Univerzity, myslitelia i praktici, konferencie, stratégie či kurzy, online fóra, večerné rozhovory, tam všade hľadáme zrelých a múdrych učiteľov. Vieme totiž všetci, že bez nich chradneme – jednotlivci, komunity i celá spoločnosť. Bez  naozaj dobrých učiteľov upadá naša kultúra, sme nevedomí, zraniteľní a stráca sa ľudskosť.

Vedomí učitelia – to je sen i cieľ, kam smerujeme a ktorému sme oddaní. Záleží nám na dospelých ľuďoch, ktorí v školách žijú a pracujú so žiakmi. V rôznych náladách, niekedy s radosťou a inokedy s pochybnosťami, občas silní a neraz slabí, deň za dňom vedú svojich zverencov. Títo učitelia sú konfrontovaní každý deň s množstvom výziev, v dynamickom, ale i v konzervatívnom prostredí. Pracujú v intenzívnych sociálnych interakciách a veľmi jasne vidíme, že popri odborných kompetenciách potrebujú pre svoju prácu ohromnú ľudskú silu, múdrosť, sebadôveru a energiu. A vieme, že táto sila vyrastá z rastúceho vedomia – z vedomia, ktoré sa pýta, otvára a premieňa, z vedomia, ktoré presvetľuje neistoty, rutinu či konflikty. Vedomí učitelia sú ľudia s pokorou a odvahou, pre ktorých je práca so žiakmi naplnená ľudskosťou a zmyslom – je to život obohacujúci všetkých zúčastnených.

Aj my sa vydávame na cestu za vedomým učiteľom, vedomou učiteľkou.  S veľkou pokorou i odvahou nazeráme do vlastnej skúsenosti (tradícia vzdelávania v Daphne  –  Živá učebnica)  a oprašujeme a spájame niekoľko inšpiratívnych zdrojov, aby sme v novom šate – v tejto príručke – priniesli učiteľom niekoľko vnuknutí a posilnení do dennej praxe.

Podtitul príručky znie: osobnosť, vzťahy, metódy. A presne takto vnímame tri piliere, na ktorých stojí pevné a zrelé pôsobenie učiteľa.

Pri každodennej práci v škole sa pedagóg môže spoliehať na svoju kompetenciu:

1) pôsobiť a viesť predovšetkým cez svoju osobnosť;

2) tvoriť a učiť prostredníctvom vzťahov;

3) vzdelávať a viesť k poznaniu vďaka používaniu vhodných metód.

Všetci poznáme učiteľov s pokojným či láskavým charakterom, ktorí sa cítia bezmocní vo výbušných vzťahoch. Niektorí iní vedia tvoriť a udržiavať vzťahy s najrôznejšími ľudskými povahami, ale nedokážu metodicky uchopiť procesy učenia. A máme učiteľov, ktorí vedú vzdelávací proces metodicky veľmi dobre, ale na úrovni osobnosti sú ľahko zraniteľní, možno konfliktní. A tých kombinácií máme viac, pretože v hre je naša osobnosť, naše silné stránky i slabosti, sme na rôznej úrovni majstrovstva vo vzťahovom svete a celkom odlišne zvládame didaktické umenie a metodické zručnosti.

Osobnosť, vzťahy, metódy, takto vnímame tri piliere vedomého učiteľa a aj obsah našej príručky je podľa toho rozvrhnutý. V prvých častiach predstavujeme niekoľko tém a podnetov úzko súvisiacich s osobnostným rozvojom učiteľa (napr. téma rolí), v nasledujúcich častiach sa venujeme téme vzťahov (empatia, komunikácia) a v poslednej časti prinášame pohľad na rôzne metódy využívané v školskom vyučovaní.  Súčasne chceme povedať, že tieto tri piliere – či oblasti kompetencií – nie sú navzájom izolované. Ani v praxi a ani v tejto príručke ich nie je možné oddeľovať. Teda keď píšeme a uvažujeme o vzťahoch, je v tom súčasne prítomná osobnosť učiteľa a aj jeho pedagogická kompetencia, a podobne sú tieto tri aspekty „učiteľovania“ prítomné v každom jeho kroku za dverami školskej triedy.

Osobnosť, vzťahy, metódy... opakujeme „našu trojicu“ vedomého učiteľa, a možno niekto zapochybuje, či to stačí. Nechýba ešte niečo podstatné k výbave pedagóga? Sme si istí, že niektorí čitatelia majú námietku: kde je obsah? Učiteľ musí byť odborník alebo aspoň znalý problematiky, ktorú vyučuje! Učiteľ musí poznať matematiku, históriu, geografiu, fyziku, literatúru...

Áno,  expertíza či aspoň kvalifikovaná znalosť predmetu je pre učiteľa dôležitá, a predsa tento aspekt v našej príručke nijako nezdôrazňujeme. Naše prírodovedecké, filozofické i pedagogické fakulty, ktoré pripravujú učiteľov do praxe, venujú „obsahu“ neproporčne veľa času.

Nechceme byť negativistickí, ale ak dnes väčšina žiakov po dvanástich rokoch školskej dochádzky nevie, čo bolo SNP, z matematiky sotva využije „trojčlenku“, nenapíše zrozumiteľne a bez chýb dlhší mail, neodlíši pavedecké táraniny od jednoduchých racionálnych úvah alebo nemá poňatie o klimatickej zmene... je to veľké zlyhanie vzdelávacieho systému a nie je to spôsobené tým, že učitelia sú nedostatočnými expertmi vo svojom odbore. Táto tragická nevzdelanosť mladých ľudí nie je dôsledkom toho, že ich učitelia tápu v matematike, v literatúre či ekonomike.

Je naozaj povzbudzujúce, ak medzi učiteľmi na základných a stredných školách stretávame skutočných odborníkov, špecialistov, ale tým sa ich pedagogická kompetencia nekončí – iba začína. Ak je výsledkom pedagogickej prípravy budúcich učiteľov iba expertíza v odbore, tak vzdelávanie nemôže fungovať. Mnohí učitelia majú „naložené“ až príliš veľa obsahu a tragicky im chýba príprava a zručnosť pre reálne učenie – pre každodenné výzvy, strety a stretnutia, otázky a zmeny priamo v triede medzi žiakmi. Obsah nestačí, ten dokonca môže byť na prekážku skutočnému vzdelávaniu a rastu žiakov.

S tímom Daphne a Živej učebnice sme absolvovali množstvo kurzov, workshopov, prechádzok, expedícií a rozhovorov, kde sme s pedagógmi skúmali, poznávali a zdieľali cesty rozvoja vedomých učiteľov. Niekoľko inšpirácií z našej praxe prenášame do tejto príručky. Kiež sa radostne a so zvedavosťou zahĺbite do našich textov, úvah a cvičení.

 

CVIČENIE  Sebareflexia

Spomeňte si na dve posledné náročnejšie situácie pri učení, v práci s triedou. Vybavte si, čo sa dialo, ako to išlo, ako ste konali.  A teraz skúste identifikovať, ako ste zvládali situáciu na úrovni svojej osobnosti, na úrovni vzťahov a na úrovni použitých metód.

Dokážete to?

Aj nabudúce, keď sa ocitnete v náročnej situácii, skúste identifikovať, o čo ide, ktorý aspekt vám dobre slúži a ktorý vás oslabuje?

Ste unavený, máte zlú náladu či nejasné obavy? Možno nerozumiete odporu druhej strany a neviete, ako s ním pracovať? Alebo ste si zle odhadli metódu a vôbec nefungovala diskusia?

Priebežná sebareflexia vám prinesie vhľad do vašich kompetencií, budete sa vedieť lepšie pripraviť na mnohé nadchádzajúce situácie, a preto v nich budete vystupovať vedomejšie a istejšie.

 

[1] V našej príručke, z praktických dôvodov, aby sme nemuseli všade písať „učiteľky a učitelia“, budeme toto povolanie vyjadrovať  v mužskom rode.  „Učiteľ“ znamená aj „učiteľka“.

 

Karol Herian - Príručka pre posilnenie učiteľov/Úvod

Vydané v rámci projektu „Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT“ realizovaného v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT

Auf Deutsch:

Karol Herian: Bewusste PädagogInnen - Persönlichkeit, Beziehungen, Methoden / Handbuch für Unterstützung der Lehrer

 

U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu