E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

Vedomí učitelia – osobnosť, vzťahy, metódy / Vzťah je na začiatku

6 apríla, 2020

Príručka pre posilnenia učiteľa – Karol Herian

V čom spočíva rozdiel medzi učením, ktoré funguje a ktoré zlyháva? Je to kvalita vzťahu medzi učiteľom a žiakom, ktorá rozhoduje.“ (Thomas Gordon)

 

Zdravý vzťah učiteľa a žiaka  je podstatnou podmienkou a východiskom pre dozrievanie a učenie sa každého žiaka. Schopnosť tvoriť, formovať a udržiavať vzťahy s rôznymi žiakmi nie je samozrejmá schopnosť, naopak, je to veľmi komplexná kompetencia. Niektorí učitelia majú danosti pre prirodzené budovanie vzťahov, väčšina pedagógov si však túto schopnosť musí postupne osvojovať.

 

Občas v školách započujem: „Pre mňa nie sú dôležité vzťahy. Potrebujem si dobre urobiť svoju prácu, dobre vysvetliť učivo, férovo žiakov hodnotiť  a na druhej strane očakávam od žiakov zodpovednosť, aby si plnili svoje úlohy, vhodne sa správali.  Vzťahy si budujem v súkromí.“

 

Poznáte podobné hlasy? Ako na ne odpovedáte?

 

Je úžasne naplňujúce vidieť, keď sa naši žiaci učia, rastú, spoznávajú seba a svoje záujmy a cesty k vlastným objavom, rozširujú si svoj repertoár zručností. A súčasne všetci učitelia poznajú skepsu či frustráciu, keď sa stretávajú na strane žiakov s nízkou motiváciou, s nezáujmom, pohŕdaním či odporom, niekedy až s nepriateľskými prejavmi. V takýchto náročných situáciách je učenie sa a rozvoj žiaka celkom spochybnené. Ak je žiak emočne odpojený od učiteľa, neprijíma ho a ani jeho učenie, či dokonca cíti a prejavuje vzdor, tento čas v školskej lavici je márny, je „zabitý“ a dokonca dlhodobo škodlivý. Takéto situácie v triede  prinášajú utrpenie a pochybnosti učiteľom i žiakom: pocity vyčerpania, zneistenia, znechutenia. A všetci tušíme, že rozhodujúcou príčinou podobných „bojov“ sú nezvládnuté vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi.

 

Kde nie je zdravý vzťah, dôvera či prijatie, tam žiak možno niečo počuje, niečo si píše, ale nerastie. Kde nie je otvorené stretnutie dvoch ľudí, tam je len výmena informácií, tam možno žiak pochytí nejaké dáta, ale nie je tam energia poznávania a objavovania, motivácie a zmeny. Kde nie je vzťah, tam prebieha obchod, učenie sa mení na tok informácií a služieb, emocionálna zložka žiakovej osobnosti slúži len na ochranu vlastnej identity, ochranu svojich záujmov. A vtedy môžu vznikať konflikty. Bez zdravých vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi je školské vzdelávanie vecné, niekedy celkom útrpné, inokedy môže byť aj funkčné, ale vždy mu chýba bezpečie a iskra pre rast.

 

Thomas Gordon, vplyvný psychológ a učiteľ hovorí: „Kvalita vzťahu ´učiteľ – žiak´ je celkom zásadná. Je oveľa dôležitejšie, ako učiteľ učí alebo koho sa pokúša učiť, než to, čo učí.“[1]

 

Na tomto mieste nemáme priestor významnejšie diskutovať o spôsoboch  formovania zdravých vzťahov so žiakmi, no predsa chceme zdôrazniť význam najdôležitejšej zložky tejto kompetencie a tou je vhodná komunikácia. Práve prostredníctvom komunikácie vytvárame spojenie a most k druhému človeku.

 

CVIČENIE  Tri prípady 

 

1.  Predstavte si, že vám päťdesiatročná kolegyňa povie: „Už mi to tu všetko lezie na nervy. Samý stres, som vyčerpaná, len stagnujem, odborne, ľudsky a aj finančne je to tu slabé. Videla som inzerát na pozíciu manažéra športových aktivít v nórskych hoteloch a idem to skúsiť. Celkom nová práca, Nórsko, zmena miesta, všetko bude nové. Ku koncu školského roka  dávam výpoveď, čas sa naplnil, odtiaľto odchádzam!“

Na tejto kolegyni vám záleží, máte dobrý vzťah. Napíšte si odpoveď, ako by ste reagovali. Čo by ste jej povedali? Čo najpresnejšie si zapíšte vaše vety, slová...

 

2. Vidíte nešťastnú žiačku na prvom stupni a pýtate sa jej, čo sa deje.

Ona odpovedá:  „Neviem, čo je na mne zlé. Natálka sa so mnou vždy kamarátila a teraz ma už nemá rada. Už sa so mnou nechce hrať. Keď k nej prídem, vždy sa hrá len s Karolínkou. Sú stále spolu a stále sa len smejú. A ja som sama. Sú hlúpe!“

Napíšte si odpoveď, ako by ste reagovali. Čo by ste jej povedali? Čo najpresnejšie si zapíšte vaše vety, slová...

 

3. Na druhom stupni stretnete svojho žiaka, ktorý je rozzúrený. „Odmietam sa baviť s triedou! Sú to blbci a nájdem spôsob, ako sa im pomstiť! Mne sa nebude nikto posmievať a keď to nevedia pochopiť, tak ja sa s nimi baviť nebudem. Kedysi sme mali dobré vzťahy, ale toto je vrchol...  všetko im rozkopem.“

Napíšte si odpoveď, ako by ste reagovali. Čo by ste mu povedali? Čo najpresnejšie si zapíšte vaše vety, slová...

 

[1] Gordon. T., What Every Teacher Should Know. Viac info TU.

 

 

Karol Herian – Príručka pre posilnenie učiteľov/časť Vzťah je na začiatku

Vydané v rámci projektu „Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT“ realizovaného v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT

 

Auf Deutsch:

Karol Herian: Bewusste PädagogInnen – Persönlichkeit, Beziehungen, Methoden / Handbuch für Unterstützung der Lehrer

U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu