E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

Vedomí učitelia - Výživa pre učiteľa

16 apríla, 2020

 

Príručka pre posilnenia učiteľa – Karol Herian

 

Úlohou školy je pripraviť dieťa na budúcnosť, ktorú ešte nepoznáme.“ (z poslania školy Primaria)

Na záver našej metodickej príručky chceme čitateľov odkázať na jeden bohatý a inšpiratívny zdroj – volá sa doslova Výživa pre učiteľov. Naša cesta po troch svetoch dobrého učiteľa – osobnosť, vzťahy a metódy – sa môže veľmi prehĺbiť, ak sa ponoríte do nášho manuálu TU.

 

Výživa pre učiteľov je multimediálny sprievodca svetom originálnej švajčiarskej školy Primaria, ktorý vznikol v spolupráci pedagógov tejto školy, neziskovej organizácie Verein True Move a pracovníkov organizácie Daphne. Predstavuje prácu švajčiarskych kolegov, ich postoje a názory na školu súčasnosti a má slúžiť ako inšpirácia pre všetkých, ktorých zaujímajú nové horizonty vzdelávania.

 

V centre manuálu stojí kľúčová otázka pre každý vzdelávací systém: „Čo potrebuje dieťa?“

 

Zahĺbte sa do objavovania jedinečného vzťahu žiak – učiteľ, ktorý je vo vzdelávaní Primarie dôležitejší ako čokoľvek iné.  Nech je pre Vás manuál inšpiráciou rovnako, ako bol pobyt v Primarii pre kolegov z DAPHNE. Možno na počiatku očakávali návody na zážitkové aktivity s deťmi, no nakoniec si z neho odniesli transformujúcu skúsenosť,  že nie aktivity či pomôcky, ale celkové vnímanie individuality každého žiaka je to, čo robí Primariu výnimočnou a prípravu dieťaťa na budúcnosť úspešnou.

 

CVIČENIE   Nad priepasť

Básnik Guillaume Apollinaire napísal:

Choďte nad priepasť, povedal.

Oni povedali: Bojíme sa.

Choďte nad priepasť, povedal.

Išli.

Postrčil ich... a oni leteli.

 

Ako učitelia vidíme jasne, kedy a na čo sú naši žiaci pripravení? Na akú hranu ich pozývame? Dôverujeme im a oni nám? Vieme ich postrčiť?

 

Zapíšte si aspoň tri príklady z celej učiteľskej praxe, keď ste podobným spôsobom postrčili žiakov.

Ak pracujete v skupine, zdieľajte svoje príklady.

 

TAO UČENIA

Zanechajte svätosť, odhoďte učenosť a prospech ľudstva stonásobne porastie.“ (Lao-c´)

V nasledujúcich veršoch Billa Martina sa prepája mnoho našich vyslovených i nevyslovených myšlienok a vhľadov o vedomom učiteľovi.[1]

 

Keď učíš deti, že niečo je dobré,

možno všetko ostatné budú mať za zlé.

Ak ich učíš, že niečo je krásne,

iné veci budú vidieť ako škaredé.

Nazývaj zložité veci ako „zložité“ a ľahké ako „ľahké“ bez toho,

aby si jedno preferoval a druhému sa vyhýbal,

a tvoje deti sa naučia sebadôvere.

Nazývaj výsledok ako „výsledok“ bez toho,

aby si jeden hodnotil ako „úspech“ a iný ako „zlyhanie“

a tvoje deti sa oslobodia od strachu.

Nazývaj zrodenie ako „zrodenie“ a smrť ako „smrť“ bez toho,

aby si jedno oceňoval a druhé zatracoval

a tvoje deti budú doma v živote.

Ak porovnávate schopnosti vašich detí so schopnosťami veľkých športovcov, umelcov a iných  velikánov,

stratia svoju vlastnú moc.

Ak ich povzbudzujete, aby niečo dosiahli a získali,

naučia sa podvádzať a kradnúť, aby splnili vaše očakávania.

Povzbuďte v deťoch ich najhlbšiu radosť a nie ich umelé túžby.

Oceňte ich trpezlivosť, nie ich ambície.

Nedajte váhu rôznym rozptýleniam a zábavkám, ktoré sa maskujú ako úspech.

Naučia sa počúvať svoj vlastný hlas namiesto hluku davu.

Ak ich vediete k „dosahovaniu“, nikdy nebudú spokojné.

Ak ich učíte spokojnosti, prirodzene dosiahnu všetko.

 

o  o  o

Existuje mnoho spôsobov, ako prinútiť deti, aby sa správali podľa vašej vôle.

Môžete ich nútiť, prosiť a podplácať.

Môžete nimi manipulovať, používať triky a presviedčať ich.

Môžete ich zahanbiť, viniť alebo všelijako dôvodiť.

Všetko sa to odrazí späť na vás.

Budete v neustálom konflikte.

Namiesto toho si uvedomte svoje činy.

Dovoľte, aby spokojnosť vo vás rástla.

Nájdite pokoj a lásku v tom, čo robíte.

To vás zamestná na celé dni.

Nie je potrebné riadiť ostatných.

 

o  o  o

Ak chcete, aby vaše deti boli veľkorysé, musíte najprv dovoliť, aby boli sebecké.

Ak chcete, aby boli disciplinované, musíte im najskôr povoliť spontánnosť.

Ak chcete, aby boli pracovité, musíte im umožniť, aby boli lenivé.

Toto jemné poznanie je ťažké vysvetliť tým, ktorí vás kritizujú.

Žiadna kvalita sa nedá úplne naučiť bez pochopenia jej opaku.

 

o  o  o

Jednať s náročnými deťmi je ako pozorovať rastúcu záhradu.

Odolajte pokušeniu a nevyťahujte zo zeme rastliny, aby ste skontrolovali ich korene.

V ťažkých časoch si deti môžu konflikt užívať.

Ak skočíte na návnadu, rozzúri sa boj.

Namiesto toho ustúpte o krok späť, zhlboka dýchajte, uvoľnite sa a zostaňte vo svojom strede.

Boj vyžaduje dve strany.

Ak bojuje len jeden sám, čoskoro sa unaví.

 

CVIČENIE   TAO učenia

Prečítajte si verše od Billa Martina. Ktoré vám hovoria zo srdca? Ktoré vás provokujú? S ktorými sa neviete stotožniť? A čo tieto vaše reakcie hovoria o vašom prístupe k deťom, k učeniu?

Idea, postoj či hodnota, ktorá nás najviac „vyrušuje“ môže byť zdrojom najväčšieho učenia sa. Ak dokážeme urobiť malý krok od svojho bežného presvedčenia smerom k opačnému, k tomu, ktoré nás provokuje, spájame sa s novými zdrojmi, s novou silou. Ak pristupujeme k životu, k práci z istého stanoviska, a to nevieme opustiť, limitujeme svoje myslenie, správanie a svoje možnosti inteligentne odpovedať.

Cvičenie sa dá urobiť aj v skupine. Vyberte si verše, na ktoré sú v kolektíve najprotichodnejšie názory a rozostúpte sa pozdĺž pomyselnej škály. Na jednom konci budú stáť účastníci, ktorí s veršami úplne súhlasia, v strede tí, ktorí ich berú čiastočne a na druhý koniec sa postavia kolegovia, ktorí s veršami nesúhlasia.

Dajte dvom krajným skupinám čas na prípravu argumentácie, ktorá podporí ich stanovisko. Kolegovia zo stredu škály budú počúvať argumentačné vystúpenia a vyjadria sa, ktorá strana a čím ich viac presvedčila.

 

ZÁVER

Láska je lepší učiteľ ako povinnosť.“ (Albert Einstein)

 

Sme na konci  sľubovanej prechádzky po cestách dozrievania vedomých učiteliek a učiteľov. Ako ste sa cítili? Čo ste uvideli, čo ste si uvedomili a ako ste sa s nami učili?

Priniesli sme niekoľko drobných podnetov a cvičení k trom pilierom, na ktorých stojí pevné a zrelé pôsobenie učiteľa. Osobnosť, vzťahy, metódy, teda tri „svety“, v ktorých sa môže rozširovať vedomie, a teda aj kompetencia každého pedagóga. Ak vás tento text aspoň trochu zaujal a mali by ste potrebu pracovať na týchto a podobných témach osobnejším spôsobom, pozývame vás na rôzne vzdelávacie workshopy a rozvojové programy organizácie DAPHNE.

V celom našom texte sme vychádzali z presvedčenia o potrebe vnútornej práce každého učiteľa, keď nechceme prioritne meniť svet, školy a žiakov, ale vieme, že je potrebné začať starostlivosťou o seba, o svoju dušu, myseľ a telo. To je cesta rozširovania vedomia, ktorá nutne vedie k sebarealizácii a k zmysluplnej službe druhým.

Učiteľské povolanie je drina ale aj privilégium, je nesmiernou výzvou pre každého adepta a bez preháňania môžeme povedať, že v ňom ide o život. O naplnený život detí i učiteľov samých a napokon o podobu života celej spoločnosti i civilizácie. Vážime si všetkých poctivých učiteľov a bez toho, aby sme pridávali ďalšie úvahy, teórie a cvičenia, na samý záver prinášame rozprávku O chráme tisícich zrkadiel.[2]

 

V ďalekej krajine a v dávnych časoch existoval chrám tisícich zrkadiel. Jedného dňa išiel okolo neho pes a keď si všimol, že brána do neznámeho chrámu je otvorená, vbehol dnu. Psy, samozrejme, nevedia, čo sú zrkadlá a čo dokážu, takže zrazu uveril, že je obklopený tisíckami psov. Veľmi sa preľakol a začal vrčať. V tom okamihu však aj tisíc iných psov začalo vrčať.  Vyceril zuby a všetky ďalšie psy vycerili zuby. Rozrušený začal brechať a keď všade okolo uvidel brechajúcich psov, celkom vystrašený vybehol von a v panike utekal preč. Tento strašný zážitok sa vryl hlboko do jeho pamäti. Od tejto chvíle mal potvrdené, že ostatné psy sú voči nemu nepriateľské. Svet bol pre neho ohrozujúcim miestom, ostatné psy sa mu vyhýbali a žil zatrpknutý až do smrti.

Čas plynul a náhodou okolo chrámu prechádzal iný pes. Aj ten si všimol, že brána do neznámeho priestoru je otvorená, a tak zvedavý a plný očakávania vbehol dnu. Ani tento pes, pravdaže, nevedel, čo sú zrkadlá a čo dokážu. Keď vstúpil dnu, myslel si, že je obklopený tisíckami psov. Pes sa začal usmievať a na tom množstve zrkadiel videl všade psov, ktorí sa tiež usmievali. Od radosti začal vrtieť chvostom a v tom okamihu tisíce psov začali vrtieť chvostom. Veľmi sa tešil, poskakoval, ešte nikdy nič takéto nezažil a dlho sa ostal hrať s priateľskými psami. Tento krásny zážitok sa mu hlboko vryl do pamäti. Od tejto chvíle mal potvrdené, že ostatné psy sú mu priateľsky naklonené. Svet bol preňho láskavým miestom, ostatné psy ho rady vídavali a žil šťastný až do smrti.

[1] Martin, W. The Parent’s Tao Te Ching: A New Interpretation: Ancient Advice for Modern Parents.  Da Capo Press, 1999.
[2] Pôvodnú rozprávku sme našli v príručke Lukasa Hohlera Posilnení učitelia a učiteľky a trochu sme ju upravili. V pedagogike sa v tejto súvislosti hovorí o Pygmalionovom efekte.

 

 

Karol Herian – Príručka pre posilnenie učiteľov/časť Výživa pre učiteľa, Tao učenia, Záver

Vydané v rámci projektu „Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT“ realizovaného v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT

 

Auf Deutsch:

Karol Herian: Bewusste PädagogInnen – Persönlichkeit, Beziehungen, Methoden / Handbuch für Unterstützung der Lehrer

U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu