E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

Veľké jesenné putovanie 1

28 septembra, 2020

Tušili ste, že pod Bratislavou v rieke Dunaj kedysi plávali „veľryby“? Zaujíma vás, prečo a odkiaľ sem prišli? Môžeme ich uvidieť aj dnes?

 

Aktivita je založená na príbehu a venovaná migrácii ohrozeného druhu. Vyberte sa k rieke Dunaj a začnite spolu s deťmi malé jesenné dobrodružné putovanie. Po ceste si všímajte prírodniny, ktoré dotvárajú prostredie tohto riečneho biotopu, prípadne si niektoré pozbierajte a ukryte do vrecka 😉.

Pri realizácii aktivity vonku pri rieke budete potrebovať:

Inšpirovať sa môžete aj našim videom k tejto téme:

Nájdite si príjemné miesto pri Dunaji a započúvajte sa do zvukov rieky. Čo je to za zvuk? Toto je naša najväčšia (druhá najväčšia v Európe) rieka Dunaj. Kedysi tiekol praveký Dunaj voľne krajinou, ako sa mu páčilo a hľadal si svoju cestu. (Ako pohybovú aktivitu môžeme chytiť pás modrej látky symbolizujúci rieku z jednej strany a nejaký žiak z druhej strany a simulujeme vlnenie rieky). V čase povodní, najmä na jar a v lete, zaplavil krajinu doširoka a vytvoril akoby veľké jazero s ostrovčekmi stromov. (Teraz látku rozprestrieme, prípadne pridáme druhú modrú látku a vytvoríme na chvíľu veľké zaplavené územie – „riečne jazero“. Deti môžu teraz predstavovať ryby - budú plávať ako ryby – napodobňujú ich pohybom a podľa intenzity povodne ho menia.) Keď priniesol životodarnú vodu do okolitých lesov a lúk, opäť sa vrátil. (Deti - rybky sa vrátia na miesto. Lektor opäť vráti rieku do „svojho koryta“ a položí na stredný tok Dunaja – Bratislava – farebný obrázok rieky alebo nejaký symbol). Po stovkách kilometrov dlhej ceste sa potom vlieva do Čierneho mora. (K moru umiestnime obrázok delty Dunaja). Poďme si teraz spoločne ukázať, čo všetko nájdeme v okolí rieky na jeseň. Rozhliadnite sa vôkol seba a vyberte si z vreciek, čo ste po ceste našli. (Ako postupne vyťahujeme prírodniny, ktoré sme našli pri rieke/po ceste, pýtame sa detí, či vedia, akému živočíchovi alebo rastline patria. Dieťa, ktoré správne odpovie, umiestni vhodne danú prírodninu niekam na plátno.)

Teraz sa spoločne zamerajme na rieku. Kto v tejto rieke a jej ramenách podľa vás žije? Po chvíli a odpovediach detí ukážeme najskôr obrázok spod hladiny rybníka (Pracovný list 3) a potom spod rieky – látky – postupne vyťahujte, ukazujte a pomenovávajte – kapra, šťuku, sumca a napokon vyzu, aspoň v podobe obrázkov. Často ich z brehu cez vodnú hladinu ani nevidíme, však? Čo majú všetky tieto živočíchy spoločné? (Necháme priestor deťom:  sú to ryby – majú plutvy, žiabre, šupinky – sumec telo pokryté slizom – pretiahnutý tvar tela) Rýb je v rieke neúrekom, hoci ich často vôbec nevidíme (ako tieto pod plátnom) a netušíme, čo vlastne robia. Poďme sa o ich živote dozvedieť niečo viac.

 

Na tomto mieste zaradíme kartičkovú aktivitu (Pracovný list 1) na spoznávanie dunajských druhov rýb. Deti rozdeľte na 4 skupiny: vyzy, šťuky, sumce a sazany. Určite zástupcu každej skupiny. Kartičky so siluetou ryby na rube rozmiestnite na látkovej rieke (6 ku každej rybe, spolu 24 kartičiek). Každej rybe potom priraďujú deti v skupine 6 takýchto kartičiek s informáciami na lícnej strane – spoja ich do dvojice so 6 modro sfarbenými kartičkami podľa prislúchajúceho popisu: potrava, vek, dĺžka, zaujímavosť, prostredie a ohrozenie. Každý druh prirodzene využíva inú časť rieky: VYZY – delta rieky/more, SUMCE – pomalší a hlboký tok Dunaja s úkrytmi, SAZANY – hlavný tok Dunaja, ŠTUKY – lenivejšie tečúce bočné rameno. Deťom necháme čas na nájdenie a priradenie kartičiek v skupine. Potom postupne každý zástupca skupiny predstaví svoju rybu prostredníctvom 2 vybraných zaujímavostí z jej života. Zároveň môže skupina alebo jej zástupca znázorniť, ako ryba pláva (vzájomnou spoluprácou členov skupiny a pod.). Postupne si predstavíme všetky ryby, vyzu ako poslednú.

 

Ktorá z týchto rýb je najväčšia? (vyza veľká). Najväčšia ryba, ktorá kedy vplávala do rieky Dunaj, bola vyza veľká. Dosahovala až 8 metrov (ukážeme odkiaľ pokiaľ napr. si ľahnú deti na koberec za sebou a odmeriame krajčírskym metrom 8 metrov – 5-6 detí?) a mohli sme ju tu vidieť na jeseň (Pracovný list 2 – stredný tok Dunaja pri Bratislave), kedy sem prišla zo svojej domoviny - ďalekého Čierneho mora (Pracovný list 2 - delta rieky).

 

Deti vedia o sťahovaní vtákov, ale mnohé nepočuli o putovaní rýb a väčšinou nepoznajú skutočné dôvody, prečo sa to v prírode deje. Na tomto mieste s deťmi hľadáme dôvody, prečo niektoré druhy migrujú a akých zvieracích „migrantov“ poznajú.

 

Viete deti, prečo sem vyza priplávala? Aby nakládla vajíčka (tzv. ikry) a zachovala tak svoj starý rod (vyzy boli súčasníkmi dinosaurov). Vyza veľká bola Dunajská kráľovná a všetci obyvatelia rieky si ju vážili. Putovala tisícky kilometrov (1 800 km!) proti prúdu rieky a domov - do mora sa vracala až na jar. Podľa starých rybárov bola táto „migrácia“ taká silná, že vydula hladinu rieky a rybám bolo vidno chrbty s ich kostenými štítkami.

 

Na ukončenie prvej časti príbehu si s deťmi sadnite do kruhu, nechajte po ľavej ruke kolovať Kráľovnú vyzu a každý, kto chce, môže nahlas vyjadriť svoj zážitok, nejaký odkaz rieke a jej obyvateľom. Chceli by ste tieto obrovské ryby uvidieť naživo? Možno sa to podarí, ale viac sa dozviete nabudúce ...

Aktivitu môžete využiť pri príležitosti Dňa migrácie rýb, ktorý pripadá na 24. októbra 😊.

 

Túto aktivitu vrátane pracovných listov sme pripravili z projektu „Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT“ realizovaného v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT.

 

U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu