1 júla, 2021 Články Nekomentované

Tlačová správa

V júli organizuje Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE v Bratislave 3 exkurzie pre verejnosť. Cieľom je priblížiť ľuďom druhy, ktoré žijú spolu s nami a ktorým môžeme pomôcť. Všetky podujatia budú trvať 2 hodiny a sú turisticky nenáročné a vhodné pre rodiny s deťmi.

Prvá exkurzia sa bude konať už 2. júla 2021 a bude zameraná na „Motýle a iné živočíchy Devínskej Kobyly“. Motýle patria medzi významné opeľovače – teda druhy, ktoré pijú nektár alebo získavajú peľ z rastlín. Prenášajú tak peľové zrnká z rastliny na rastlinu a tým ich nevedomky opeľujú. Práve vďaka opeleniu majú rastliny plody. Počas exkurzie sa zameriame aj na rôzne druhy vtákov, ktoré na Devínskej Kobyle žijú. Sprevádzať bude Marián Filipek, stretnutie je o 16:00 hod pri náučnej tabuli na Sandbergu.

Druhá exkurzia „Opeľovače na lúkach v Mestských lesoch Bratislavy“ sa uskutoční 9. júla 2021. Ako z názvu vyplýva, budeme pokračovať v téme opeľovače a vysvetlíme si, že do tejto bohatej skupiny patria napríklad osy, muchy, chrobáky, motýle, čmeliaky a samotárske a medonosné včely. Sprevádzať bude Marek Semelbauer zo Zoologického ústavu SAV, stretnutie je o 15:00 hod. na konečnej zastávke autobusu č. 43 – Lesopark.

Na tretej exkurzii, 14. júla 2021,  sa zameriame na „Vtáky v meste“. Mnohé druhy operencov žijú v intravilánoch a na takýto život sa prispôsobili. Dokážu vyhniezdiť nielen na stromoch, ale aj v kvetináčoch, trúbkach, dutinách múrov, či na kope dreva. V Bratislave hniezdia aj belorítky obyčajné, na svoj príbytok využívajú výklenky stien. Živia sa hmyzom. Sprevádzať nás bude Roman Slobodník, stretnutie je o 8:30 hod. v Rusovciach – na ihrisku pri reštaurácii Sľuk.

Exkurzie pre verejnosť sa konajú bezplatne v rámci cezhraničného, rakúsko-slovenského projektu CITY NATURE, realizovaného z Programu spolupráce Interreg V-A Slovakia-Austria. Na Slovensku sa do jeho aktivít zapájajú Mestské lesy v Bratislave a Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE, v Rakúsku Oddelenie životného prostredia Viedne (MA22).

 

Written by Martina Brinzíková Badidová