E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

Vodná víla

16 septembra, 2020

Ľudia sú neoddeliteľnou súčasťou krajiny. Často ju však pretvárame podľa svojich predstáv a potrieb, pričom naše zásahy majú dôsledky na samotnú krajinu a život v nej. Poďme sa spoločne preniesť do „riečnej krajiny“ – spoznáme, čo tu žije a rastie počas celého roka a zároveň sa dozvieme, ako sa zmenil život v rieke a jej okolí, keď viac nekľučkovala voľne krajinou...

Pomôcky: Na našu aktivitu budete potrebovať rôzne prírodniny, ktoré nájdete spolu počas prechádzky popri rieke (napr. okruhliak, pierko vodného vtáčika, riečna mušľa), modrú stuhu (aspoň 3 m), zelenú stuhu (kratšiu, ale aspoň 2 m), plyšového spievajúceho káčera, maľované plátno rieky a okolia (alebo sa vyberiete priamo k rieke), papieriky s hádankami (pracovný list 2), obrázky živočíchov a rastlín (pracovný list 1 - lekno biele, vŕba krehká, pŕhľava dvojdomá, konvalinka voňavá, bobor vodný, šťuka severná, bocian biely, netopier vodný, vážka ploská, kačica divá, užovka obojková, rybárik riečny), 1 pomôcku symbolizujúcu každé ročné obdobie (pracovný list 3 – pomôcka) a pokladničku.

Pracovný list č. 1 a 2 v si stiahnite TU: slovenská verzia, nemecká verzia.

Pracovný list č. 3 si stiahnite TU: slovenská verzia, nemecká verzia.

Môžete si tiež vytvoriť kostým Vodnej víly podľa vlastnej fantázie 😊.

Sadnite si na trávu k rieke, prihovorte sa deťom ako „Vodná“ víla a porozprávajte niečo o rieke, v ktorej víla žije a ktorá preteká našou krajinou (napr. hraničná rieka Dunaj). Deti sa dozvedia, ako vílina rieka vyzerá a kto všetko v nej žije.

 

Aktivita: Keď sa riečka kľukatí

Víla vysvetľuje deťom: „Moja rieka sa kedysi kľukatila z jednej strany na druhú.“ Pomocou farebných stúh vyznačte prirodzený = meandrujúci tok (MODROU). „Vďaka zákrutám tu voda tiekla pomaly, (rukami znázorňujeme pomalý prúd rieky a vyzveme deti, nech to stvárnia s nami) a práve preto tu žilo veľa živočíchov a rástli mnohé rastlinky. Zvieratká tu mali veľa zákutí, kde sa mohli schovať, žiť a nájsť si svoj domov, ako napríklad aj toto zvieratko.“ (Ukážeme plyšového káčera, detí sa opýtame či je taká farebný samec, alebo samica - farebný je samec).

„Neskôr však prišiel človek, ktorému sa nepáčilo, ako voda v rieke tečie a začal ju na niektorých miestach upravovať a narovnávať." Pomocou farebných stúh na zemi vyznačíme človekom pozmenený = napriamený tok (ZELENOU) a priložíme naň plyšového káčera. „Potom tu už prúd rieky nespomaľovali žiadne zákruty a voda tu tiekla rýchlo, (vlnivým pohybom rúk znázorňujeme rýchly prúd rieky, vyzveme deti, nech to stvárnia s nami). Ale ani zvieratká tu už nemali žiadne zákutia, kde by sa mohli schovať a postaviť si hniezda, tok bol nato až príliš rýchly (káčera odhodíme dozadu), a tak ich takmer všetky odplavil preč.“

Teraz si to sami vyskúšame a s deťmi sa zahráme hru – KTORÁ RIEČKA PRETEČIE KRAJINOU RÝCHLEJŠIE?: Vyzveme vždy po 2 deti - jedno k modrej stužke a druhé k zelenej stužke (napr. podľa toho, či majú na sebe niečo modré alebo zelené). Po vydaní dohodnutého zvukového signálu, skúsia deti prejsť až na koniec svojej „rieky“, aby si rýchlosť tokov vyskúšali na vlastnej koži a porovnali. Ostatné deti sledujú, kto bude na konci prvý a povzbudzujú. Ktorý tok je teda pre zvieratká a rastlinky podľa vás lepší / bezpečnejší? Kľukatý = prirodzený. Buď si ukážeme naživo alebo ak máme maľované, rozprestrieme plátno rieky s meandrujúcim (kľukatým) tokom a lužnými lesmi na zem. Plynule prejdeme k druhej aktivite.

 

Aktivita: Kto žije v dnešnej riečnej krajine?

Víla teraz potrebuje pomoc detí: „Júúúj, deti, budem potrebovať vašu pomoc. Narovnanie rieky odplašilo mnohé zvieratká a nerastie tu ani zďaleka toľko rastliniek a stromov ako kedysi. Tak veľmi by som ich chcela prinavrátiť späť. Lenže dnes už netušíme, ktoré zvieratká tu predtým mohli žiť. Máte nejaký nápad? Skúsme ich spoločne rozpoznať podľa hádaniek.“

Rozdáme deťom kartičky (Pracovný list 2) s druhmi do dvojíc alebo trojíc a vo forme hádaniek postupne predstavujeme jednotlivé druhy. Keď sa spomenie ich druh, prídu deti k plátnu a pokúsia sa ho vhodne umiestniť (Víla im pomáha, rozpomína sa...).

Každé zvieratko a rastlinku sa potom pokúsime zvukovo / pohybovo znázorniť (Bocian loví vážku, žabu, rybu; pri žihľave picháme prstami; lekno sa ráno otvára a večer zatvára, čo znázorníme rukami; atď....).

 

Aktivita: Premena riečnej krajiny počas ročných období

Do pokladničky si vopred pripravíme po 2 prírodniny a k nim ďalšie sezónne pomôcky symbolizujúce každé ročné obdobie. Podľa aktuálneho ročného obdobia (napr. jeseň) vyberie Víla jedno dieťa, aby prišlo a otvorilo pokladničku (symbolické poklady) – vyberie 1 vec, ktorá patrí do tohto ročného obdobia. Plynule prejdeme na ďalšiu časť aktivity - priradíme (prípadne odobrať, keďže z predchádzajúcej aktivity ostali na plátne všetky zvieratká nezávisle od ročného obdobia) k danému ročnému obdobiu zvieratká a rastlinky, ktoré môžeme vidieť pohybovať sa / kvitnúť / počuť (zvieratká: nespia, neodlietajú, rastliny: kvitnú). Potom si spolu (víla s deťmi) popíšeme, čo sa počas daného obdobia v prírode deje a čo všetko robíme / môžeme robiť pri / na rieke my.

Toto realizujeme pri akomkoľvek ročnom období. Inšpiráciu nájdete v tabuľke v Prílohe 3.

Nezabudnite: celoročne sa zo zvieratiek vyskytujú bobor, šťuka, rybárik 😊.

Na záver urobíme s deťmi malú reflexiu v kruhu na zemi a Víla im poďakuje za záujem spoznať riečnu krajinu, z ktorej pochádza a za pomoc.

Prajeme vám príjemne strávený čas pri riečke a radosť z poznávania v každom ročnom období.

 

Pripravené z projektu „Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT“ realizovaného v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT.

U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu