E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

Vyšla príručka „Učenie (sa) vonku nás baví“

7 novembra, 2019

Tlačová správa                                                                                                                     7. november 2019

V roku 2019 sa „Deň prázdnych tried“ oslavuje 7. novembra. Pri tejto príležitosti vydal Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE príručku pre učiteľov, ktorá im pomôže s nápadmi, ako pripraviť hodinu v prírode. „Učenie (sa) vonku nás baví“ je nápadník, určený (nielen) pre učiteľov základných škôl rôznych predmetov.

„Dnes sa rôzni odborníci zhodujú v tom, že súčasná generácia trávi čoraz viac času vo vnútri. Jednou z možností, ako to môžeme zmeniť, je zaradiť učenie sa vonku do bežnej výučby na školách. Uvedomujeme si, že učitelia majú často obmedzenú časovú kapacitu na rôzne nápady, ako klasické hodiny zmeniť. Preto sme pre nich pripravili príručku „Učenie (sa) vonku nás baví“, ktorá je k dispozícii online a môžu si ju bezplatne stiahnuť tu. Učenie vonku, v reálnom prostredí, umožní žiakom učebnú látku vidieť, cítiť a ohmatať – jednoducho zažiť si ju a tak si ju lepšie zapamätať. Do prípravy samotných pomôcok sa môžu zapojiť aj žiaci, pričom sa učia rôznym zručnostiam a aktívne sa podieľajú na tvorbe vyučovacej hodiny. Už prvá kapitola prináša nápady na zhotovenie jednoduchých učebných pomôcok – napríklad „šiškového vlhkomeru“, či zvukového pexesa“, vysvetľuje Jana Menkynová z Inštitútu aplikovanej ekológie DAPHNE.

„Ďalšie kapitoly pomôžu učiteľovi uskutočniť samostatné aktivity alebo komplexný výučbový program s prepojením na rôzne vyučovacie predmety – biológiu, geografiu, matematiku, cudzí jazyk, atď. Takýmto príkladom je Veľké jesenné putovanie vyzy veľkej – najväčšej ryby, ktorá kedy vplávala do rieky Dunaj. Pripravených je aj 25 námetov na aktivity – ako je napr. vtáčia matematika, výpočet výšky a objemu drevnej hmoty stromov, listové pexeso, poukázanie na škodlivosť fajčenia či dôkaz tekutosti plynov. V príručke nájdete aj hotové pracovné listy, ktoré si učiteľ môže vytlačiť a priamo využiť – napr. sada kartičiek rýb, životný cyklus vodných živočíchov, obrázky lesných druhov živočíchov a ďalšie. Súčasťou sú aj námety na prípravu exkurzií v Bratislavskom samosprávnom kraji, keďže prípravu príručky finančne podporila Bratislavská regionálna dotačná schéma. Budeme sa tešiť, keď aj vďaka nášmu nápadníku strávia  učitelia a žiaci viac vyučovacích hodín vonku a vzájomne ich táto forma výučby obohatí,“ uzatvára Menkynová.

Projekt „Príroda, ktorá učí v BSK“ finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj – najlepšie miesto pre život.

 

Kontakt: daphne@daphne.sk

 

Doplňujúce informácie:

  • Propagačno-vzdelávací leták (slovensko-nemecká verzia) pre verejnosť zhotovený ako inšpiratívna pomôcka do prírody nájdete tu.
  • Súčasťou projektu boli aj dva 3-dňové terénne semináre v okrese Bratislava a Malacky. Pedagógovia zažili, ako pripraviť skvelú vyučovaciu hodinu vonku - na školskom dvore, v parku či kdekoľvek v prírode prepojením rôznych predmetov. Spoločne si ukázali, ako čerpať z toho, čo ponúka prírodné prostredie, vyskúšali si rozmanité aktivity a ponúkli nápady na ľahko zhotoviteľné pomôcky. Seminárov sa zúčastnilo spolu takmer 30 pedagógov základných škôl ako aj zástupcovia inštitúcií pôsobiacich v oblasti vzdelávania v BSK.
  • Pre základné školy bola pripravená (veľká a malá) sada pomôcok podporujúcich bádateľské medzipredmetové vyučovanie, ktorú si môžu školy zapožičať. Sada zároveň pomôže školám, ktoré nemajú finančné možnosti na terénne vybavenie a možno prispeje k motivácii učiteľov i žiakov k využívaniu tejto forme výučby.
U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu