E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

Začína rekonštrukcia kaštieľa v Čunove, stane sa z neho ekocentrum

28 mája, 2021

Vo štvrtok, 27. mája, sa slávnostne začala rekonštrukcia Národnej kultúrnej pamiatky - kaštieľa v Čunove. Zo schátraného objektu sa stane moderné zážitkové ekocentrum, pričom sa obnoví aj jeho historická hodnota a krása.

Rekonštrukcia prebieha v rámci projektu s akronymom „Ecoregion SKAT“ a má ju na starosti Bratislavský samosprávny kraj. Viac informácií o priebehu a jednotlivých fázach nájdete TU.

Úloha DAPHNE v projekte Ecoregion

DAPHNE v rámci projektu pripravuje vzdelávacie programy (denné a pobytové) a exkurzie viazané na okolité územie, prírodu, miestne tradície a ľudské aktivity v krajine (poľnohospodárstvo, lesníctvo). Zapájame sa aj do obsahovej tvorby expozície v čunovskom kaštieli.

Našim cieľom je sprostredkovanie kvalitného autentického zážitku z poznávania prírody, ako aj miestnych komunít a ich kultúry a tradícií. Je pre nás nesmierne dôležité, aby produkty, ktoré vytvoríme, mali pozitívny vplyv na miestnu prírodu a komunitu. Prírodný turizmus rešpektuje ochranu prírody a časť z jeho príjmov prispieva k ochrane územia a k záchrane vzácnych druhov.

 

Denné programy:

● v interiéri ekocentra a budú viazané na expozíciu – sú to napr. témy lužný les a rieka Dunaj. Zaujímavé budú aj  tvorivé dielne pre verejnosť, prispôsobené miestnym tradíciám, zamerané na prácu s prírodným materiálom v rôznych obdobiach roka (využitie dreva na výrobu lodičiek, pletenie dožinkových vencov, kameňa – výroba piškvoriek, slamy, ľanu, náramku zo surovej vlny atď.)

● v záhrade ekocentra – programy budú zahŕňať napr. výrobu produktov z byliniek, podporu opeľovačov, spracovanie ľanu či obilia (poľnohospodárstvo je neoddeliteľnou súčasťou okolia ekocentra).

 

Exkurzie budú prebiehať v okolitých lužných lesoch, pri slepých či mŕtvych ramenách Dunaja, na vzácnych orchideových lúkach.  Deti budú spoznávať bežné a vzácne druhy rastlín a živočíchov, kultúru, históriu územia, napr. aj vodné dielo. DAPHNE bude organizovať brigády, v rámci ktorých zapojíme verejnosť do záchrany vzácnych druhov v okolí (napr. čistenie lúk).

Od septembra 2021 budeme realizovať školenia pre budúcich lektorov, ktorí budú sprevádzať skupiny na exkurziách. Pri oslovovaní lektorov budeme hľadať záujemcov aj spomedzi miestnych obyvateľov, ktorí často poznajú dané územie najlepšie.

 

Pobytové tábory budú počas školského roku organizované pre kolektívy tried ZŠ a SŠ a počas leta pre záujemcov rôznych vekových skupín. Pôjde o dobrodružno-zážitkové tábory plné bádania, skúmania a objavovania prírody spojené s priamym zážitkom každodennej zodpovednosti spotrebiteľa a s aktivitami na zlepšovanie životného prostredia v okolí ekocentra.

Dôležité sú zážitky - pozorovanie voľne žijúcich zvierat (bez toho, aby sme ich ohrozili), sledovanie prírodných procesov, poznávanie liečivých rastlín a húb, pozorovanie hviezd.

 

Publikácie:

V rámci projektu pripravujeme pracovné listy k programom, brožúrky pre verejnosť na spoznávanie rastlín, bezstavovcov, obojživelníkov, plazov aj vtákov.

 

Ekocentrum

V interiéri Ekocentra budú ešte ďalšie miestnosti zamerané na témy lúky, polia, ochrana prírody, CITES a história územia.

 

Partneri v projekte:

Slovensko: Bratislavský samosprávny kraj, Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE, Štátna ochrany prírody SR

Rakúsko: NP Donau-Auen,  NP Neusiedler See-Seewinkel, rakúsky región Marchfeld

Projekt s akronymom Ecoregion SKAT  je spolufinancovaný z Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu