E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

Deti vyzbierali za 3 roky viac ako 31 ton bateriek

31 januára, 2020

Tlačová správa                                                                                                                     31. januára 2020

Použité batérie – jednorazové, ale aj nabíjateľné, patria medzi odpad, ktorý pri uložení na skládku predstavuje potenciálne nebezpečenstvo kontaminácie životného prostredia. Jednou zo spoločností, ktoré na Slovensku poskytujú bezplatný zber elektroodpadu a použitých batérií, je aj SEWA. Práve s jej pomocou vyzbierali deti z materských škôl len za posledné 3 roky viac ako 31 ton použitých batérií.

„V spolupráci s Inštitútom aplikovanej ekológie DAPHNE poskytuje SEWA vybraným materským školám a prvým ročníkom základných škôl bezplatný program, ktorého cieľom je vysvetliť deťom význam triedenia odpadu. V príbehu o neporiadnom Šmudlovi zvieratká z lesa spolu s deťmi rozlúštia záhadu, kto znečisťuje vodu v susednom lese. Lektori DAPHNE deťom tiež priblížia, z čoho všetkého je zložená obyčajná batéria, a prečo by sme ju nemali hádzať do bežného koša,“ vysvetľuje Martina Brinzíková Badidová z Inštitútu DAPHNE.

„Školy, ktoré sú do programu zapojené, zbierajú zároveň použité baterky. Len za posledné 3 roky sa takýmto spôsobom vyzbieralo viac ako 30 ton odpadu. Program aktuálne prebieha vo vybraných okresoch v Bratislavskom a Trnavskom kraji, v mestách Nitra, Košice, Banská Bystrica, Zvolen a Prievidza. V roku 2019 sa ho zúčastnilo takmer 7 000 detí,“ dopĺňa Badidová.

„SEWA, a.s. je autorizovaná organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektroodpad, batérie, obaly a neobalové výrobky. Práve batérie obsahujú ťažké kovy, ako napr. olovo, kadmium, nikel a ortuť. Všetky tieto kovy sú toxické a nepatria do bežného smetného koša a už vôbec nie do voľnej prírody. Uvoľňujú sa z nich nebezpečné látky, ktoré kontaminujú podzemné vody a pôdu. Zároveň batérie patria medzi odpad, ktorý je veľmi malý a ľudia majú tendenciu hádzať ho do komunálneho odpadu. Ak batérie skončia v triedenom zbere, sú odvezené k spracovateľovi, kde sa vytriedia podľa ich zloženia a následne sa drvia a extrahuje sa z nich náplň. V prípade olovených batérií sa technologickým postupom získava surové olovo, ktoré sa využíva na výrobu druhotných surovín použiteľných hlavne v automobilovom, stavebnom, strojárskom a nábytkárskom priemysle,“ hovorí Lívia Burzová zo spoločnosti SEWA, a.s.

Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE sa environmentálnej výchove venuje viac ako 20 rokov. Pripravuje metodické príručky pre učiteľov, organizuje semináre zamerané aj na učenie sa vonku, v školách učí deti zážitkovou formou. Spolupráca s firmami umožňuje poskytnúť environmentálne programy školám bezplatne, čo je v súčasnej dobe učiteľmi veľmi oceňované.

 

Doplňujúce informácie:

  • Bezplatný program „Zbierame batérie so Šmudlom“ si materské a základné školy môžu objednať TU.
U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu