E-shopObjednať program
0
0,00  Položky 0

Žiadne produkty v košíku.

Publikácie

Pobytové znaky/Tierspuren

Pobytové znaky/Tierspuren

Živočíchy sa vyskytujú všade vôkol nás. Mnohé z nich sú plaché a žijú nepoznane v našej blízkosti. Stretnutiu s nami sa vyhýbajú, my však môžeme pozorovať ich pobytové znaky. Stačí, ak sa naučíme byť pozorní a zrazu zistíme, koľko ich žije v blízkych lesoch. Medzi pobytové znaky, ktoré po sebe zanechávajú, patria napríklad zvyšky šišiek, škrupiny orechov, trus, pierka, pozorovať môžeme aj ich nory či hniezda. Pripravené v rámci projektu „Vývoj ekosystémových nástrojov a služieb pre ochranu a obnovu biodiverzity v Bratislave a Viedni“ (akronym: CITY NATURE), ktorý je realizovaný v rámci programu Interreg V-A SK-AT, podporovaného z príspevku Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Martina Brinzíková Badidová, Monika Chrenková, Michal Noga, 2022
Živý les/Lebendiger Wald

Živý les/Lebendiger Wald

Mohutné stromy, nepreniknuteľné húštiny, dokonale ukryté hniezda dravcov, nenápadné dutiny ďatľov či brlohy líšok – to všetko a ešte oveľa viac máme na dosah ruky a priamo v hlavnom meste. Bratislava má nádherný lesopark. Poďte ho spolu s nami preskúmať. Dozviete sa aj informácie o semenáčikoch, kôre stromov, lesných poschodiach či význame stromov. Pripravené v rámci projektu „Vývoj ekosystémových nástrojov a služieb pre ochranu a obnovu biodiverzity v Bratislave a Viedni“ (akronym: CITY NATURE), ktorý je realizovaný v rámci programu Interreg V-A SK-AT, podporovaného z príspevku Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Jana Menkynová, Martina Brinzíková Badidová, Monika Chrenková, 2022
Pestré lúky pre opeľovače/Artenreiche Blumenwiesen für Bestäuber

Pestré lúky pre opeľovače/Artenreiche Blumenwiesen für Bestäuber

Vráťme pestrofarebné lúky do miest. Nechajme rastliny v meste vykvitnúť a plodiť. Prospejeme mnohým opeľovačom ako sú motýle, osy, samotárske aj medonosné včely, čmeliaky, pestrice, či mnohé druhy chrobákov. Vyššie trávy a byliny môžu byť živnými rastlinami pre húsenice motýľov a ďalší bylinožravý hmyz. Čím viac hmyzu, tým lepšie sa majú aj predátory. Na svoje si prídu nielen hmyzožravé vtáky, ale aj tie semenožravé. Rôznorodá ponuka potravy priláka mnohé ďalšie druhy. Pripravené v rámci projektu „Vývoj ekosystémových nástrojov a služieb pre ochranu a obnovu biodiverzity v Bratislave a Viedni“ (akronym: CITY NATURE), ktorý je realizovaný v rámci programu Interreg V-A SK-AT, podporovaného z príspevku Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Monika Chrenková, Marek Semelbauer, Martina Brinzíková Badidová, Viera Šefferová Stanová, 2022
Čo kvitne v jarnom lese?/WAS BLÜHT IM FRÜHLINGSWALD?

Čo kvitne v jarnom lese?/WAS BLÜHT IM FRÜHLINGSWALD?

Po zime do našich lesov zavítajú farby v podobe jarných druhov rastlín. Ak sa v tomto čase vydáte načerpať silu do prírody, môžete obdivovať desiatky druhov rozkvitnutých kvetov - mnohé z nich nájdete v našej brožúrke. Svojím skorým kvitnutím využívajú dostupnosť svetla ešte pred tým, než sa na stromoch zazelenajú listy. Znášajú aj nízke teploty. Pripravené v rámci projektu „Vývoj ekosystémových nástrojov a služieb pre ochranu a obnovu biodiverzity v Bratislave a Viedni“ (akronym: CITY NATURE), ktorý je realizovaný v rámci programu Interreg V-A SK-AT, podporovaného z príspevku Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Viera Šefferová Stanová, Rastislav Lasák, 2022
Huby rastúce na dreve/Baumpilze

Huby rastúce na dreve/Baumpilze

Drevo živých i mŕtvych stromov je zdrojom života pre stovky rôznych živočíchov, rastlín, ale najmä húb. Huby sú spolu s baktériami jediné živé organizmy schopné rozkladať hlavné zložky dreva, celulózu a lignín, na základné živiny, ktoré potom môžu využívať rastliny, hmyz a iné živočíchy. Takzvané drevokazné huby tvoria veľmi početnú a rozmanitú skupinu. Plodnice týchto druhov môžu mať klobúk a hlúbik, môžu byť aj lastúrovité, kopytovité, kríčkovité, miskovité, koralovité alebo môžu vytvárať kožovité povlaky na dreve. Väčšinou sú tuhé a nevhodné na konzumáciu, sú však medzi nimi aj výborné jedlé druhy. Niektoré z nich patria medzi najznámejšie liečivé huby, oddávna používané v tradičnom ázijskom liečiteľstve, ktorých účinnosť potvrdila aj súčasná veda. Pripravené v rámci projektu „Vývoj ekosystémových nástrojov a služieb pre ochranu a obnovu biodiverzity v Bratislave a Viedni“ (akronym: CITY NATURE), ktorý je realizovaný v rámci programu Interreg V-A SK-AT, podporovaného z príspevku Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Ivona Kautmanová, Monika Chrenková, Viera Šefferová Stanová, 2022 DAPHNE
Napínavé dobrodružstvá Toly, Poly a Emila - metodika pre učiteľov

Napínavé dobrodružstvá Toly, Poly a Emila - metodika pre učiteľov

Doplnená metodiku k príbehom, ktoré vznikli na motívy knihy Napínavé dobrodružstvá Toly, Poly a Emila a sú určené pre cieľovú skupinu predškolákov a detí 1. a 2. ročníka základných škôl. Je inšpiráciou a užitočným pomocníkom pre všetkých, ktorí chcú realizovať environmentálne výučbové programy vo svojich triedach, či na prírodovedných krúžkoch. Kniha a nadväzujúca metodika zároveň oboznámia deti v zrozumiteľnej podobe a veselou formou s vybranými cieľmi udržateľného rozvoja Knihu v 4 jazykových verziách, audio nahrávky aj metodiku s pracovnými listami sme vytvorili vďaka podpore z programu Visegrad Fund a dvom nadväzujúcim projektom v spolupráci s organizáciami: Fundacja CultureLab z Poľska, Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání z Českej republiky a YURASHKY z Ukrajiny..
Monika Miłowska, Kateřina Řeháková, Maria Shmel’ova, Jana Menkynová, Romana Morávková, Iva Křenovská, Pavlína Žilková, Roman Savčak
Zážitkové učenie sa vonku. Nápadník medzipredmetových aktivít nielen pre učiteľov.

Zážitkové učenie sa vonku. Nápadník medzipredmetových aktivít nielen pre učiteľov.

Každý učiteľ, pokiaľ robí svoju prácu s láskou a zodpovedne, chce žiakom odovzdať trvalé vedomosti a zručnosti. K tomu neodmysliteľne patrí aj výber prostredia, foriem a metód, aby výučba obe strany vtiahla, bavila a rozvíjala. Pokiaľ však vedomosti nestoja na pevnom základe a nie sú upevňované počas každodenných životných situácií, rýchlo vyprchajú. Vzájomné prepájanie predmetov a učenie vonku, v reálnom prostredí, umožní žiakom základnej školy učebnú látku vidieť, cítiť a ohmatať – jednoducho zažiť si ju. Pri medzipredmetovom vyučovaní, ktoré je vedené zážitkovou formou (zážitok ako cesta, nie cieľ), môžete využívať množstvo názorných pomôcok a opierať sa o aktuálne problémy v spoločnosti (napr. problémy s ubúdaním vody v krajine/ mestách). Radi by sme vám touto formou odovzdali niektoré inšpirácie z prírody, od účastníkov medzipredmetových seminárov a rôznych odborníkov z praxe. Nápadník je pripravený z projektu „Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT “, realizovaného v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK-AT.
Menkynová Jana, 2020
Prírodné poklady Bratislavy pre mladých objaviteľov

Prírodné poklady Bratislavy pre mladých objaviteľov

Táto obrázková publikácia predstavuje podmanivý svet prírody, ktorá obklopuje naše hlavné mesto. Budete prekvapení, koľko rozmanitých prírodných zákutí môžete v blízkosti Bratislavy nájsť. Knižka obsahuje množstvo zábavných úloh na spoznanie rastlín a živočíchov vzácnych lúk, mokradí, stojatých či tečúcich vôd a pieskovcových skál, ktoré sú domovom mnohých ohrozených druhov, chránených v celej Európskej únii v rámci siete Natura 2000. Publikácia je vhodná predovšetkým pre školákov, ale aj pre milovníkov prírody každého veku. Vydal Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, v rámci projektu LIFE10 NAT/SK/080 Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy.
M. Chrenková , B. Immerová , V. Lasáková , J. Menkynová , 2017
Prírodné poklady Bratislavského regiónu – príručka pre učiteľov základných a stredných škôl

Prírodné poklady Bratislavského regiónu – príručka pre učiteľov základných a stredných škôl

V príručke nájdete nájdete teoretické informácie, návrhy na praktické aktivity so skupinami detí, ako aj pracovné listy, ktoré môžete priamo nakopírovať deťom. Príručka približuje 5 výnimočných území v okolí Bratislavy zaradených do európskej sústavy chránených území Natura 2000. Prevedie vás dobrodružnou cestou cez Devínsku Kobylu, Devínske jazero, Šúr, Vydricu a Bratislavské luhy. Veríme, že učitelia v rámci medzi predmetových vzťahov využijú naše nápady, ako vhodne doplniť prierezovú tému environmentálnej výchovy na svojej škole. Vydal Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, v rámci projektu LIFE10 NAT/SK/080 Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy
M. Chrenková , B. Immerová , V. Lasáková , J. Menkynová , 2017
Vodný svet v obrázkoch

Vodný svet v obrázkoch

Maľovanka je určená predškolákom a žiakom 1. stupňa základných škôl. Cieľom je priblížiť deťom hravou formou rôzne podoby vody, jej význam v prírode, v našich domácnostiach a upozorniť na jej znečisťovanie. Obrázky, básničky a úlohy sprostredkúvajú príbeh detí vody, ktoré počas roka putujú od prameňa až do mora a oboznamujú sa s vodnými obyvateľmi. Maľovanku môžu využiť pri práci s deťmi nielen pedagógovia ale aj rodičia.
Vydal Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, VÚVH, SAŽP, 2012 v rámci projektu LIFE08/INF/SK/000243 „Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania podľa Rámcovej smernice o vode“, ktorý sa realizuje s finančnou podporou Európskej únie z programu LIFE+.
U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu