15 januára, 2020 Články Nekomentované

K Svetovému dňu mokradí sme pre Vás pripravili špeciálny ekovýchovný program pre základné školy. Počas 45 min. si so žiakmi 1. až 9. ročníka vysvetlíme, prečo je mokraď dôležitá pre nás všetkých.

Urobíme si aj malý pokus fungovania mokrade.

 

Ide o špeciálnu edíciu programu 3. ZŠ Voda, zadrž!

Svetový deň mokradí si každoročne pripomíname 2. februára. Tento rok oslavujeme 30. výročie, od kedy Slovenská republika k dohovoru pristúpila (v rámci bývalej ČSFR) a 45. výročie, od kedy tzv. Ramsarský dohovor vošiel do platnosti.

POZOR: Špeciálnu edíciu programu 3. ZŠ Voda, zadrž!, zameraného na mokrade, je možné si objednať len v priebehu mesiacov január a február na telefónnom čísle 0905 982 866, prípadne emailom ekovychova@daphne.sk.

Viac informácií o cene a ďalších programoch nájdete tu: daphne.sk

Tešíme sa na Vás😊

Written by Martina Brinzíková Badidová