E-shopObjednať program
0
0,00  Položky 0

Žiadne produkty v košíku.

Uncategorized @

Verejné obstarávania - archív

„Mapovanie biotopov“ (ukončené) Zákazka sa realizuje v rámci projektu „Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch“, kód projektu: ACC04P02, ktorý sa realizuje z finančného príspevku Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu. Predmet: Celoplošné mapovanie biotopov (lesných, nelesných a sukcesných štádií)  s výskytom rašelinísk na 6 lokalitách; spracovanie záznamov z mapovania Druh postupu: prieskum trhových cien oslovením a zverejnením Druh zákazky: služby Lehota na […]...

EKOCENTRUM ČUNOVO – KURZ „SPRIEVODCA PRÍRODOU A KRAJINOU“

Zaujíma vás téma prírody či histórie a chcete sa aktívne podieľať na sprevádzaní škôl a verejnosti? Pre novovznikajúce Ekocentrum Čunovo hľadáme budúcich aktívnych sprievodcov a sprievodkyne. Zapojením sa do kurzu „Sprievodca prírodou a krajinou“, ktorý sme pripravili, získate: BEZPLATNÝ kurz začína 17.3.2023 a do 31.10.2023 pozostáva z 12 poldenných stretnutí. Prihlásenie: životopis a krátky motivačný list zašlite do 26. 2. 2023 na […]...

Manažmentové modely pre nelesné biotopy

Nelesné biotopy sa formovali počas dlhodobého vývoja a sú veľmi vzácne a ohrozené. S cieľom zabrániť úbytku týchto biotopov realizoval Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE  s expertným tímom  Botanického ústavu SAV vedecký projekt, ktorý mal za úlohu navrhnúť vhodné manažmentové odporúčania na zachovanie jednotlivých typov nelesných biotopov. Manažmentové odporúčania obsahujú návrhy najvhodnejšieho hospodárenia pre jednotlivé typy […]...

Bádanie v zime v okolí rašelinísk

Devätnásť škôl škôl v blízkosti rašeliniskových lokalít Oravy, Spiša a Záhoria sa zapojilo do projektu "Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch". Učiteľky a učitelia absolvovali semináre a webináre k témam hydrológie, meteorológie a fenológie a využívajú poskytnuté metodiky a pracovného listy v rámci každodenného vyučovania či záujmových krúžkov. Školám sme poskytli pomôcky a prístroje, ktoré využívajú pri pravidelných meraniach kvality životného prostredia a bádateľských aktivitách […]...

Klinské rašelinisko - exkurzia pre školy

Žiaci zo základnej školy s materskou školou Martina Hamuljaka Oravská Jasenica na jeseň 2022 po prvýkrát navštívili vzácne Klinské rašelinisko a to s pracovníčkou CHKO Horná Orava Ing. Zuzanou Kertysovou. Hneď v úvode sa žiaci dozvedeli, že: • prístup na rašelinisko je možný len s pracovníkom CHKO, • rašelinisko je staré 10 000 – 14 000 rokov, […]...

Objavte programy DAPHNE - január až marec

Podrobné informácie o našich programoch nájdete TU. Január: Zvieratká v zime - (MŠ) Všetky zvieratká v zime spia. Alebo nie? Nazrime do lesa a opýtajme sa jeho obyvateľov. Vďaka jedinečným pomôckam spoznáme život zvieratiek, ktoré u nás zimujú a tiež tých, ktoré každoročne migrujú za teplom.   Február: Svetový deň mokradí (2. február) - Príbeh žaby Kvačky (MŠ) […]...

Výstupy projektu BIG_ling

V projekte BIG_ling SKAT spolupracovali rakúski a slovenskí partneri a vytvorili mnoho zaujímavých výstupov. Radi by sme vám ich priblížili na jednom mieste tak, aby ste sa k nim kedykoľvek mohli vrátiť: Interaktívna mapa sa zameriava na pozoruhodné miesta v slovensko-rakúskom  cezhraničnom regióne. Vybrali sme pre vás 12 lokalít na Slovensku a v Rakúsku, ktoré […]...

„CITY NATURE“ spojil Bratislavu a Viedeň

Tlačová správa                                                                                                     22. decembra 2022 Bratislava a Viedeň sú od seba vzdialené necelých 60 kilometrov, čo z nich robí najbližšie položené hlavné mestá v Európe, plné zelene a prepojené zeleným pásom dunajských mokradí. Malá vzdialenosť poskytuje veľa príležitostí na spoluprácu. Využili sme to aj v projekte „CITY NATURE“, ktorý spojil hlavné mestá Slovenska a Rakúska – […]...

Otvorenie Infocentra na Kamzíku

14. decembra 2022 sa konalo otvorenie Infocentra na Kamzíku. Infocentrum na Kamzíku patrí Mestským lesom v Bratislave, jeho výstavba bola podporená vďaka projektu "CITY NATURE" ("Vývoj ekosystémových nástrojov a služieb pre ochranu a obnovu biodiverzity v Bratislave a Viedni") - realizovaného z programu spolupráce Interreg V-A Slovakia-Austria. Na Slovensku sa do aktivít projektu zapojili Mestské […]...

Konferencia: Vzdelávanie potrebuje inovácie

Pozvánka na cezhraničné záverečné podujatie projektov BIG_inn AT-HU a BIG_ling SK-AT Dátum: 1. december 2022, 12.00 – 16.15 hod. Miesto konania: Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt v Rakúsku alebo online Zoom Room REGISTRÁCIA do 23.11.2022 prostredníctvom linku: tinyurl.com/biginn-biglingabschluss Program: V rámci synergie projektov INTERREG V-A „Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne AT-HU_ inovatívne“ (BIG_inn AT-HU) a „Kooperácie v oblasti […]...
U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu