E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

Vývoj ekosystémových nástrojov a služieb pre ochranu a obnovu biodiverzity v Bratislave a Viedni (akronym: CITY NATURE)

 • Trvanie projektu: 1. januára 2019-31. decembra 2022
 • Kontaktná osoba: Martina Brinzíková Badidová

Informácie o projekte

Projekt „CITY NATURE“ bol realizovaný v rámci Programu INTERREG V-A SK-AT a zameriaval sa na rozvoj zelenej infraštruktúry cezhraničného regiónu v dvoch susedských mestách Twin City regiónu – Bratislavy a Viedne.

Nastavením vhodného manažmentu sme zvýšili biodiverzitu na 11 ha lúk, získali informácie o výskyte netopierov, belorítok a vybraných druhov hmyzu v regióne, vzdelávali  širokú verejnosť o dôležitosti dobrého stavu prírodných plôch v mestách.

Podporou opatrení na ochranu lúk a podpora vybraných druhov živočíchov sme prispeli k celkovému posilneniu zelenej infraštruktúry v regióne Twin City.

Jedným z kľúčových cieľov a výstupov projektu bolo zriadenie Infocentra Kamzík v blízkosti známej bratislavskej dominanty – televíznej veže, pomenovanej podľa vrcholu Malých Karpát. Infocentrum Kamzík ako viacúčelové zariadenie pre vzdelávanie a inštitucionálnu spoluprácu má za cieľ účinne komunikovať verejnosti význam ochrany prírody, rozmanitosti druhov a aktívne k nej prispievať. Spolu s web-stránkou „Service Center – City Nature“ bude poskytovať služby environmentálnej výchovy a lesnej pedagogiky. Dôležitou súčasťou tohto oddychovo-vzdelávacieho areálu bola obnova arboréta, ktoré bolo založené na pozemku v blízkosti križovatky ciest na Kamzík a na lanovku.

Projekt je realizovaný v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT a spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Hlavné aktivity a výstupy projektu

 • mapovanie lúk a vypracovanie spoločnej metodiky a akčného plánu na zvýšenie biodiverzity: pripravili sme "Metodiku obhospodarovania biodiverzitne významných lúk susedných miest Bratislava a Viedeň: v SJ, NJ, AJ",
 • výskumnetopiere, belorítky a iné stavovce i bezstavovce (telemetria, monitoring),
 • zapojenie verejnosti do monitorovania vybraných druhov,
 • rekultivácia a starostlivosť o vybrané lúky s využitím inovatívnych postupov v pilotných biotopoch na Slovensku a vo vybraných lúčnych biotopoch v Rakúsku,
 • expertné workshopy na Slovensku a v Rakúsku v rámci rekultivácie a starostlivosti o lúčne biotopy,
 • vytvorenie web portálu Service Center – City Nature,
 • vývoj vzdelávacích programov, služieb a školiacich schém pre Infocentrum Kamzík v Bratislave, 5 materiálov na stiahnutie v slovenskom jazyku a 1 v nemeckom jazyku nájdete TU,
 • podujatia na zvýšenie verejného záujmu – výstavy, exkurzie, dni otvorených dverí,
 • krátky film,
 • vybudovanie Infocentra Kamzík a príprava 6 programov pre školy a verejnosť.

Strategickí partneri bez finančnej účasti

 1. Hlavné mesto SR Bratislava
 2. Národné lesnícke centrum
 3. Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty
 4. MA 49, Lesný a poľnohospodársky podnik mesta Viedeň
 5. MA 42 – Viedenské mestské záhrady
 6. MA 18 – Viedenský mestský rozvoj a urbanistické plánovanie
 7. MA 21 – Oddelenie územného plánovania a využívanie pôdy
 8. Biosférický park Wienerwald Management GmbH

Partneri projektu

Hlavný partner: Mestské lesy v Bratislave, Slovensko

Projektový partner 1: Viedenské oddelenie ochrany životného prostredia – MA 22, Rakúsko

Projektový partner 2: DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, Slovensko

U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu